Verbinding onderling

9 april 2018

Verbinding is een sleutelwoord bij Waal. Verbinding uit zich onder andere in het optimaliseren van samenwerking, het creëren van beweging en synergie, het toenemen van veiligheid en vertrouwen en een integere en succesvolle organisatie. De kracht van verbinding ligt in respect. Elkaar beter leren kennen en begrijpen. En meestal begint dat met een professionele wijze van communiceren.

Waal heeft de volgende kernwaarden vastgesteld: excellent, verantwoord, verbindend, ondernemend en klantgedreven. Het is belangrijk dat we dezelfde dingen belangrijk vinden, dezelfde waarden nastreven en die vanzelfsprekend vinden. Dan ontstaat er oprechte verbinding en kunnen we onze gezamenlijke ambities waarmaken.

Een aantal medewerkers van Waal is door Targetpoint opgeleid tot ‘coach’ om het traject ‘Bouwen aan verbinding’ dat vorig jaar werd opgestart te begeleiden. Het bestaat onder andere uit het spelen van een spel en het volgen van een aantal workshops. Alle collega’s van Waal doorlopen dit traject.

In de afgelopen week werd weer een spelmiddag georganiseerd. In groepen van een aantal collega’s en een coach komen tijdens het spelen van een bordspel uiteenlopende onderwerpen langs uit de dagelijkse praktijk. Door deze onderwerpen met elkaar te bespreken, zullen ze helpen beter te presteren, beter samen te werken, meer werkplezier te hebben en uiteindelijk ook beter te renderen. De middag werd afgesloten met een borrel.

De volgende stap is het volgen van drie verschillende workshops, met de thema’s ‘spreek uit’, ‘spreek af’ en ‘spreek aan’. Deze vinden binnenkort plaats.

180409-Waal-spelmiddag-1.JPG
180409-Waal-spelmiddag-2.JPG
180409-Waal-spelmiddag-3.JPG
180409-Waal-spelmiddag-1.JPG
180409-Waal-spelmiddag-2.JPG
180409-Waal-spelmiddag-3.JPG