Printing the City: de impact van de derde industriële revolutie

8 juli 2013

Op donderdag 4 juli werd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam het magazine "Rotterdam Rijnmond Ontwikkelt" gepresenteerd. Met dit blad wil de organisatie de professionele sector bewust maken van de impact van de derde industriële revolutie op de regio Rotterdam. Sinds vorig jaar oktober is met ruim 80 instellingen, organisaties en bedrijven gesproken over dit onderwerp.

De partijen die nauwkeurig zijn geselecteerd geven hun visie op de wijze waarop zij inspelen op de toekomstige veranderingen. De deelnemers worden gezien als een ‘kopgroep’ van organisaties die een belangrijke rol gaan spelen in de transitie naar een andere economie. Waarbij ook grote veranderingen op managementniveau gaan plaatsvinden, van hiërarchische ordening naar laterale matrixverbanden. Niet alleen in organisaties maar ook tussen organisaties en in de diverse ketens.

Derde industriële revolutie?
De afgelopen periode hebben de media vol gestaan met informatie over spectaculaire medische implantaties, architecten die huizen printen, wapens die geproduceerd worden met 3D-printers en maaltijden uit de printer. Flauwekul of realiteit? Tijdens een ronde langs de velden heeft Rotterdam Rijnmond Ontwikkelt ontdekt dat in de nabije toekomst spectaculaire veranderingen zullen gaan plaatsvinden. Eén van de aanjagers van deze veranderingen is Additive Manufacturing, het laag op laag produceren van allerlei soorten producten, d.m.v. 3D-printing. Maar ook andere vormen van digitale fabricage in de maakindustrie zoals: roboting en lasering zijn sterk in opmars.

De 3D-printer wordt het icoon van de derde industriële revolutie zoals bij de eerste de stoommachine het icoon is en bij de tweede industriële revolutie de lopende band. Het magazine geeft in 150 pagina’s een breed beeld van de ontwikkelingen die ons de komende periode te wachten staan. Overheid, bedrijfsleven, onderwijssector en onderzoeksinstellingen zijn de afgelopen 8 maanden benaderd en geïnterviewd om een state of the art beeld te schetsen van de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van additive manufacturing.

Ook Waal werd geïnterviewd. Ebert van der Wal (directeur) en Gert Jan Phiferons (keteninnovator) geven in dit artikel aan hoe het businessmodel van Waal succesvol is getransformeerd en waarom Waal voorsorteert op dit nieuwe tijdperk. Nieuwe technologieën bieden fantastische mogelijkheden voor echt uniek maatwerk (de consument als fabrikant) en zal maakketens drastisch veranderen en verbeteren. En juist dat is ook de transitie die in de vastgoedketen noodzakelijk is en de markt weer in beweging brengt.

Waal participeert ook in de 3D-denktank waar de kansen van de derde industriële revolutie voor de economische ontwikkeling van de regio Rotterdam worden verkend.

Het magazine is de opmaat voor een verdere verdieping op een 3-daags congres in Ahoy op 18, 19 en 20 november 2013.

Bekijk hier het artikel.

Kijk ook op: www.rotterdamrijnmondontwikkelt.nl

130708-Artikel-RRO-Magazine-Wereldbol.jpg
130708-Artikel-RRO-Magazine-EVW-en-GPH.jpg
130708-Artikel-RRO-Magazine-Wereldbol.jpg
130708-Artikel-RRO-Magazine-EVW-en-GPH.jpg