Nieuw jaar, nieuw schoolgebouw voor leerlingen met beperking

2 december 2016

Op 18 november zijn de twee VSO-scholen in Den Haag opgeleverd aan opdrachtgever Stichting De Haagse Scholen. Het resultaat van een intensief samenwerkingstraject tussen betrokken partijen is een prachtig gebouw met een zeer hoogwaardige afwerking.

In het gebouw worden 2 scholen gevestigd. Het Piramidecollege biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen tot twintig jaar. De leerlingen kunnen als gevolg van een lichamelijke beperking of langdurige ziekte (nog) geen regulier onderwijs volgen. Dankzij de specifieke expertise van het team, de aanpassingen in het gebouw en de intensieve samenwerking met Sophia Revalidatie krijgen de leerlingen onderwijs, onderwijsondersteuning en de (medische) zorg die ze nodig hebben om te leren en zich optimaal te ontwikkelen.

Het VierTaal College is een school voor leerlingen met gehoorbeperkingen of problemen met spraak en taal. Het onderwijs op het dit college is afgestemd op de auditieve en communicatieve ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Het VierTaal College is een school met veel expertise op het gebied van taalontwikkeling en met gerichte kennis voor de gecombineerde problematiek van autisme en taalontwikkeling. De leerkrachten van het VierTaalcollege Den Haag zijn gespecialiseerd in het lesgeven aan kinderen die slechthorend zijn of een spraak-taalstoornis hebben.

De leerlingen van het Piramide College en het VierTaal College starten na de kerstvakantie in hun nieuwe gebouw. Waal wenst alle leerlingen van deze school goed onderwijs en een mooie toekomst toe!

161202-VSO-scholen-opgeleverd-3.jpg
161202-VSO-scholen-opgeleverd-2.jpg
161202-VSO-scholen-opgeleverd-1.jpg
161202-VSO-scholen-opgeleverd-3.jpg
161202-VSO-scholen-opgeleverd-2.jpg
161202-VSO-scholen-opgeleverd-1.jpg