Interview De Zaak – ‘Leer dansen in de regen’

27 maart 2013

“Afwachten is geen optie”, zegt keteninnovator Gert Jan Phiferons. “Het is niet echt makkelijk momenteel. Het vergt voortdurend scherpte en alertheid. Maar je moet niet wachten tot het beter wordt. Wachten is in mijn beleving geen houding voor een ondernemer.”

De Zaak, het kennisnetwerk voor ondernemers, interviewde Gert Jan Phiferons over Waal. Waal blijft ondanks de ingezakte conjunctuur mooie winstcijfers schrijven. Optimisme in combinatie met Hollandse nuchterheid speelt een belangrijke rol in het succes van de Vlaardingse bouwer. “Crisis of niet, de markt is de markt, er zijn altijd kansen. We moeten af van die vechtcultuur, elkaar niet meer doodconcurreren op prijs, en we moeten toe naar een cultuur van samenwerken: open innovatie.”

In het artikel komen ook Marc van Delft (Van Delft Groep) en René Vanhommerig (GrausBouw) aan het woord over het succes van hun bouwbedrijf in deze schrale economische tegenwind.

Lees hier het artikel.