Rijgerhof

renovatie 120 woningen
Plaats Rozenburg
Locatie Rijgerhof, Zuidhoek e.o.
Opdrachtgever Ressort Wonen
Architect n.v.t.
Bouwtijd 08/03 – 12/03
ph_207152_Waal_-_Rozenburg_1.jpg
ph_207152_Waal_-_Rozenburg_2.jpg
ph_207152_Waal_-_Rozenburg_1.jpg
ph_207152_Waal_-_Rozenburg_2.jpg

Dit project betrof de renovatie van badkamer, toilet en keuken van bewoonde woningen. De uit te voeren renovatie werkzaamheden waren per woning zeer divers.

Door de opdrachtgever werd gedurende dit traject de randvoorwaarde gesteld dat we maximaal tien werkdagen over een gehele woning mochten doen. In iedere woning waren standaard twee toiletten aanwezig (tweede in de badkamer). De eis was dat er, tijdens de renovatie, tenminste één toilet moest blijven functioneren.

Mede doordat er niet op vrijdag mocht worden aangevangen met de renovatiewerkzaamheden in een nieuwe woning, moesten er logistiek gezien behoorlijke aanpassingen worden gedaan om de continuïteit te waarborgen.

Al met al een project waarin de logistiek zeer belangrijk was.

Download projectblad (PDF)