Start bouw Nieuw Mariënpark in zicht

20 juni 2013

Het bestemmingsplan, dat realisatie van de nieuwbouwplannen voor Mariënpark in Leidschendam mogelijk maakt, is onherroepelijk. De Raad van State heeft woensdag 19 juni het hoger beroep, dat omwonenden tegen het vastgestelde bestemmingsplan Nieuw Mariënpark hadden ingesteld, verworpen. De gemeente kan nu op korte termijn de bouwvergunning verlenen, waarmee woningcorporatie Vidomes samen met Waal de plannen kan uitvoeren.

Zorgvuldige procedure
Wethouder Heleen Mijdam (ruimtelijke ontwikkeling) is opgelucht, dat hiermee een einde is gekomen aan een lang slepende juridische procedure. ‘Het is goed dat de Raad van State als hoogste onafhankelijke rechterlijke instantie nu heeft bepaald, dat wij in deze kwestie een zorgvuldige procedure hebben doorlopen. Ik ben blij dat de initiatiefnemers deze voorzieningen nu eindelijk kunnen realiseren. Daarmee kunnen ouderen, die zorg nodig hebben, in onze gemeente blijven wonen,’ aldus Mijdam.

Yvonne van der Brugge, directeur Gebiedsontwikkeling bij Vidomes, reageert verheugd op de uitspraak: ‘Er is grote behoefte aan voorzieningen en zorgwoningen in Leidschendam. We vinden het daarom belangrijk voor ouderen en zorgbehoevenden, dat we nu snel kunnen starten met de bouw van Nieuw Mariënpark.’

Zorgvoorzieningen
Leidschendam-Voorburg is een aantrekkelijke groene woonstad, die – gezien de vergrijzing – ook woonvoorzieningen voor ouderen nodig heeft. Met Nieuw Mariënpark bouwen Vidomes en Florence en de gemeente daar samen aan.

Op het terrein van het voormalige zorgcentrum Mariënpark wil woningcorporatie Vidomes seniorenappartementen en diverse voorzieningen en zorgwoningen bouwen, ter vervanging van het gesloopte verzorgingshuis. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met zorgaanbieder Florence en de Katholieke Stichting Mariënpark (KSM). In de nieuwbouw komen verschillende functies op het gebied van wonen, welzijn en zorg samen. Het gaat om 30 verpleeghuisplaatsen, 27 zorgwoningen, 12 zorgplaatsen in een zorghotel en 106 woningen (28 sociale huur en 78 vrije sector koop/huur), waarin mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.

Co-creatie
Voor het project Nieuw Mariënpark is een klantpanel samengesteld om de woonwensen van de consument in kaart te brengen. Het doel hiervan is de woning en voorzieningen in en om het gebouw zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van de toekomstige bewoners. Het klantpanel is in een vroeg stadium betrokken en mensen konden hun wensen kenbaar maken zodat ieders persoonlijke leefiD®, binnen de randvoorwaarden die er zijn, vertaald wordt in de woning.

Waal zal het project gaan realiseren. De oplevering is gepland medio 2015.

Kijk voor meer informatie over het project op www.nieuwmarienpark.nl

130620-NieuwMarienpark1.JPG
marienpark1.jpg
130620-NieuwMarienpark3.JPG
130620-NieuwMarienpark2.JPG
marienpark2.jpg
130620-NieuwMarienpark1.JPG
marienpark1.jpg
130620-NieuwMarienpark3.JPG
130620-NieuwMarienpark2.JPG
marienpark2.jpg