Ambitie Waal 2016

22 januari 2016

Onze markt groeit weer. In veel aanvragen kunnen we onderscheidend zijn, bieden we meer dan alleen de laagste prijs. Veelal zijn het extra diensten aan de ‘voorkant’ van projecten. Bijvoorbeeld het vormgeven en invullen van de klantreis door onze woonconsulenten.

Kijk hier voor de in 2015 opgeleverde projecten en de projecten die momenteel gerealiseerd worden.

Vaak zijn we medebepalend voor het succes: door afzet te genereren (kopers en/of huurders), neemt het risico af. We zijn graag van begin tot eind betrokken, want dat komt de kwaliteit van projecten ten goede. Ook het aanvragen van omgevingsvergunningen bij voorlopige ontwerpen kunnen we uit handen nemen. En natuurlijk het integraal definitief ontwerp op bouwkundig, installatietechnisch, bouwfysisch en constructief niveau. Ons bouwinformatie model (BIM) biedt de coördinerende rol, alle adviseurs zijn daarop aangehaakt. Onze visie levert een kwalitatief hoogwaardig plan, heldere contractstukken en een snelle betrouwbaar uitvoering op de bouwplaats.

Maatwerk woningbouw is onze passie
Waal biedt vaste opdrachtgevers en nieuwe relaties kwaliteit dankzij een heldere focus. Je kunt niet overal goed in zijn! Onze nadruk op woningbouw wordt groter. De woonconsument is leading in onze processen, bepaalt de waardecreatie. We werken daarbij altijd voor de professionele opdrachtgever: de projectontwikkelaar, de woningcorporatie en beleggers.

Bouwen aan waarde
Onze propositie is duidelijk: wij zijn er voor uw businessmodel. Onze toegevoegde waarde is daarbij onderscheidend voor de woonconsument. Waal gaat voor de volgende doelen:

– professionele opdrachtgevers
– optimale service
– snel bouwen
– lage kosten
– maximaal gebruikscomfort.
– maximaal bewonersmaatwerk,
– geen opleverpunten
– geen meerwerk
– servicepunten: binnen max. 4 weken opgelost

Werken voor en door mensen
Onze waarde is gebaseerd op sterk ondernemersgerichte mensen. Collega’s die bereid zijn elke dag beter te worden. Herkenbaar door innovaties en constante veranderingen. Minder verspilling, meer waarde voor de woonconsument. Zo dienen we meerdere doelen: blije woonconsumenten en maatschappelijk sterke buurten en wijken. En belangrijk: continuïteit voor ons bedrijf en voor ketenpartners. Het maakt het werken in onze sector weer leuk!

Slimme processen
Hoe we werken, is niet relevant voor de woonconsument, maar wel belangrijk voor onze opdrachtgevers. De toegevoegde waarde van onze processen en modellen zit in het samenwerken en delen van informatie. Samenwerken is leuker en we maken optimaal gebruik van ieders kwaliteiten binnen klantmanagement, engineering en productie. De labels leefiD en maakiQ geven onze processen weer die we toepassen om steeds beter te worden. Professioneler in werk en beter in relaties.

Trots op resultaten
Onze ambitie is om elke dag beter te worden. Maar nu al zijn we uiterst trots op de resultaten. In het afgelopen jaar zijn er prachtige projecten opgeleverd en in productie genomen. Tevreden opdrachtgevers en bewoners stemmen ons vrolijk en geven energie om onze markt en concurrenten een stap voor te blijven!

Kijk hier voor de in 2015 opgeleverde projecten en de projecten die momenteel gerealiseerd worden.

160122-Ambitie-Waal-2016-Kaap-Belvedere.jpg
160122-Ambitie-Waal-2016-Poortwachter.jpg
160122-Ambitie-Waal-2016-Sint-Jacob-kliniek.jpg
160122-Ambitie-Waal-2016-Kaap-Belvedere.jpg
160122-Ambitie-Waal-2016-Poortwachter.jpg
160122-Ambitie-Waal-2016-Sint-Jacob-kliniek.jpg