Waal verkoopt turnkey ontwikkeling 200 studentenappartementen aan Syntrus Achmea Real Estate en Finance

5 juni 2018

Op 5 juni werd tijdens de Provada de overeenkomst ondertekend voor de afname van 200 studenteenheden met fietsenstalling aan de Opaalweg in Utrecht. Bij de ontwikkeling is Waal samen opgetrokken met Syntrus Achmea en in nauwe samenwerking met de gemeente Utrecht en is een architectonisch onderscheidend gebouw ontworpen door Klunder Architecten.

Door de heer Visscher en de heer Klomp namens Syntrus Achmea, de heer Middelkoop van de Gemeente Utrecht en John de Geus, Robert de Pagter en Johan Krijgsman van Waal werd geproost op het tekenen van de LOI.

Na een intensief traject met omwonenden werd in samenwerking met de Gemeente Utrecht het plan uitgewerkt. Daarin is rekening gehouden met het behoud van zoveel mogelijk bestaand groen. De verbinding met het naastgelegen park wordt door de gemeente verbeterd en de groenstrook aan de Opaalweg wordt aangevuld met gebiedseigen en inheemse soorten beplanting. Om de impact op de waterhuishouding te beperken, wordt gebruik gemaakt van een natuurlijke infiltratie van regenwater door middel van een tweetal wadi\’s langs weerszijden van het gebouw.

Via een glooiende hellingbaan in het landschap is de gemeenschappelijke fietsenkelder toegankelijk. Vanuit de lifthal komen de studenten in hun eigen woongroep. De studentenappartementen hebben een eigen badkamer en een gemeenschappelijke kookruimte. Vanuit deze kookruimte is er toegang tot de dubbelhoge balkons die tevens dienen als ontmoetingsplaats.

Voor de gevel is ervoor gekozen in te spelen op het landschappelijke karakter van de locatie door gevelleien aan de kopgevels toe te passen. Via de langsgevel hebben de studentenkamers een eigen Frans balkon met daartussen bekleding van aluminium gevelbeplating in diverse groentinten. Start van de bouw is afhankelijk van de procedure Ruimtelijke Ordening maar zal naar verwachting in 2019 plaatsvinden.

180605-Opaalweg-ondertekening-1.jpg
180605-Ondertekening-Opaalweg-2.JPG
180605-Ondertekening-Opaalweg-1.JPG
180605-Opaalweg-ondertekening-1.jpg
180605-Ondertekening-Opaalweg-2.JPG
180605-Ondertekening-Opaalweg-1.JPG