Waal officieel Bewuste Bouwer

21 januari 2016

De stichting Bewuste Bouwers gelooft dat een beter imago van de sector begint op de bouwplaats. Bij het bouwhek houdt de wereld niet op, maar begint hij juist. Mensen herkennen de maatschappelijke bijdrage van een bouwbedrijf als dit netjes werkt, rekening houdt met de omgeving, actief communiceert met betrokkenen en zorg heeft voor het milieu en medewerkers. Bewuste Bouwers stimuleert dit dan ook actief in de bouwsector en zorgt voor uitwisseling van kennis en ervaring.

Hinder voor de omgeving is bij bouwprojecten niet altijd uit te sluiten. De manier waarop een bouwer te werk gaat – en de hinder beperkt – bepaalt dan ook de acceptatie in de omgeving en daarmee het imago van de bouwsector als geheel. Veel bouwbedrijven zetten de laatste jaren hoog in op goed omgevingsmanagement, vanuit de overtuiging dat deze manier van werken ook bijdraagt aan een beter rendement. Het is immers niet voor niets dat steeds meer opdrachtgevers hoge eisen stellen op dit gebied en goed omgevingsmanagement soms zelfs expliciet belonen.

Waal mag zich vanaf heden officieel ‘Bewuste Bouwer’ noemen. Door de Bewuste Bouwers gedragscode te volgen, geeft Waal invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en aan de duurzaamheidsambities van de organisatie. De gedragscode biedt het hele projectteam, van timmerman tot projectmanager, concrete handvatten hoe zij bewust, met oog voor de omgeving, het milieu en veiligheid, met minder hinder kunnen werken. Dat wijkt niet af van wat Waal altijd al nastreeft: het is vanzelfsprekend. En nu dan ook ‘officieel’, samen met Bewuste Bouwers.

Kijk voor meer informatie op www.bewustebouwers.nl

160120-Bewuste-bouwers.jpg
160120-Bewuster-bouwers-2.jpg
160120-Bewuste-bouwers.jpg
160120-Bewuster-bouwers-2.jpg