Buren Kaap Belvedère maken kennis met elkaar

19 maart 2014

Op 18 maart jl. vond een kennismakingsbijeenkomst plaats met alle kopers van het project Kaap Belvedère 3. De toekomstige bewoners maakten bij binnenkomst kennis met elkaar door plaats te nemen op hun eigen bouwnummer.

Het programma van de avond bestond uit een drietal workshops. Het bouwsysteem, de planning en de verschillende kopersopties met leefiD werden toegelicht door Waal. Tijdens de derde workshop werd de kopers gevraagd na te denken over de inrichting van het binnenterrein. Daarbij werd een drietal scenario’s geschetst: een privé tuin met buitenberging, een privé tuin met gezamenlijk achterpad of een privé terras met gemeenschappelijke tuin. Uiteindelijk was de keuze unaniem: een privé tuin met achterpad.

Het team van Kaap Belvedère kijkt terug op een zeer geslaagde avond en heeft ook van de kopers veel positieve reacties ontvangen.

Kijk voor meer informatie over dit project op: www.kaapbvd.nl

140318-Kaap-Belvedere-6.JPG
140318-Kaap-Belvedere-5.JPG
140318-Kaap-Belvedere-4.JPG
140318-Kaap-Belveldere-1.JPG
140318-Kaap-Belvedere-2.JPG
140318-Kaap-Belvedere-3.JPG
140318-Kaap-Belvedere-6.JPG
140318-Kaap-Belvedere-5.JPG
140318-Kaap-Belvedere-4.JPG
140318-Kaap-Belveldere-1.JPG
140318-Kaap-Belvedere-2.JPG
140318-Kaap-Belvedere-3.JPG