Waal aangesloten bij “BIM Basis ILS”

28 januari 2019

Een groeiend aantal partijen in de bouw sluit zich aan bij het initiatief om een basis informatieleveringsspecificatie te hanteren. Het beheer van de BIM basis ILS wordt vormgegeven in samenwerking met buildingSMART Benelux.

Een basis om op te bouwen
Wij willen werken in een wereld waarin informatie uitwisselbaar, gestructureerd, eenduidig, correct, volledig en herbruikbaar is. De BIM basis Informatieleveringspecificatie (ILS) is hierin een eerste stap. Het is geen nieuwe standaard, maar een antwoord op de vraag: hoe gaan we informatie in de bouw gestructureerd en eenduidig uitwisselen?

Open BIM
Uit de best practices van de afgelopen jaren is naar voren gekomen dat het werken met open BIM het enige echte antwoord is op integraal samenwerken in de keten. Voor integraal samenwerken is dezelfde taal spreken essentieel en kunnen we in de keten efficiënter werken, verspillende taken uitbannen en fouten voorkomen. De efficiëntie volgt uit het feit dat iedereen weet waar informatie te vinden is en hoe informatie moet worden aangeleverd.

De afspraken hebben betrekking op het uitwisselformaat, de te hanteren basisstructuur en het borgen van objectinformatie. De eenvoud en het beperkte aantal afspraken moet leiden tot een brede toepassing en draagvlak bij elke schakel in de keten, van opdrachtgever tot onderhoudsmonteur.

Met de deelname verklaren wij dat Waal er actief voor gaat zorgen dat de eigen organisatie en directe ketenpartners deze basis gaan onthouden, begrijpen en toepassen. Want ook wij zijn ervan overtuigd dat het hanteren en uitdragen van deze BIM basis ILS noodzakelijk is om BIM te laten renderen in de keten.

Ervaring
Boudewijn Goosens (3D-engineer Waal): “Binnen Waal worden alle planontwikkelaars en projectcoördinatoren opgeleid in de “Open BIM” gedachte en om modellen op voorhand te toetsen aan de BIM basis ILS. Doordat een groot aantal partijen zich confirmeert aan de BIM basis ILS, kunnen wij steeds beter op een eenduidige manier projecten realiseren. Zo kunnen we kwalitatieve gebouwen slimmer realiseren. Naast de BIM basis ILS heeft Waal voor elk project een eigen ILS die – afhankelijk van de projectdoelstellingen – wordt aangevuld.”