Stevig fundament onder woonSlim partnercontract

31 maart 2021

Op 30 maart jl. werd het eerste officiële woonSlim partnercontract ondertekend door Plomp Funderingstechnieken en Waal. Daarmee komen partijen overeen dat zij zich zullen inspannen om optimaal met elkaar samen te werken. Afspraken in dit contract gelden als algemeen en overkoepelend over alle woonSlim projecten, voor onbepaalde tijd en worden jaarlijks met elkaar geëvalueerd.

Waal wil innovatiever, industriëler en daarmee goedkoper met een betere kwaliteit voor de eindgebruiker bouwen. Met een doordacht proces dat zorgt voor een lagere aanneemsom en esthetische vrijheid. De woonSlim woning is het vertrekpunt: een volledig uitgedachte en schaalbare woning gericht op individueel woongenot.

Plomp Funderingstechnieken en Waal zullen elkaar ‘uitdagen’ waar het gaat om optimalisaties in materialen, optimale afstemming van de onderlinge werkzaamheden op elkaar en innovatieve oplossingen. Zo wordt concreet gezamenlijk het totale engineeringsproces in beeld gebracht met als doel verbetering voor beide partijen in: tijd, geld en kwaliteit (reductie faalkosten, reductie procestijd/productietijd).

Projecten waarin woonSlim woningen worden gerealiseerd, zijn o.a. De Oude Dee in Herkingen, De Goede Ree in Sommelsdijk, Buyten in Bergschenhoek en Hoflanen in Rijswijk.

De voortzetting van de reeds bestaande samenwerking werd met deze overeenkomst en met een fles champagne feestelijk onderstreept!

Op de foto v.l.n.r.: Corné Bok, Joris van der Velden, Onno Smit, Arie Plomp, Arian Kleijn en Colin van den Berg.