Nieuwbouw en renovatie Hout- en meubileringscollege opgeleverd

19 juli 2016

Aan het Erasmuspad in Rotterdam is een nieuw gebouw gerealiseerd voor het Hout- en Meubileringscollege. Het gebouw dat er stond (1959) voldeed niet meer aan de wensen en eisen van de school. Besloten werd daarom een deel van het gebouw te vervangen (6.500 m2) en een deel grootschalig te renoveren (4.800 m2).

Na een gedegen voorbereiding waarin veel verschillende plannen de revue passeerden, werd in juli 2014 gestart met de bouw. Tijdens de bouwperiode werden indelingen gewijzigd en andere aanpassingen gedaan. Het bouwteam speelde flexibel in op de wensen. Van groot belang was dat de school kon blijven functioneren. Verhuizingen vonden in meerdere fasen plaats, terwijl de bouw en renovatie doorgingen. Ook het beperkte oppervlak van het bouwterrein vormde een uitdaging. Dankzij een goede samenwerking met tussen Waal, HMC, Objectum en BRI Gemeente Rotterdam bleef de overlast voor HMC de omgeving beperkt. De opdrachtgever (Frans Veringa): “Ik ben heel tevreden over de samenwerking in het bouwteam en ben blij met deze werkwijze en het eindresultaat. Van andere scholen hoorde ik weleens anders, maar mijn ervaring is positief!”

De nieuwbouw is al even in gebruik. Recent is ook het gerenoveerde deel opgeleverd. Het ontwerp van RoosRos Architecten werd vanaf DO+ verder uitgewerkt in bouwteam. Gestreefd is naar een duurzaam en energiezuinig gebouwcomplex. Het project is integraal technisch uitgewerkt in BIM-Revit conform de norm van de Rijksgebouwendienst en heeft een hoog ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid. De studenten werden met workshops betrokken bij het ontwerp van het interieur van o.a. de ‘stands’ die als paviljoens in de ruimte zijn geplaatst.

De nieuwbouw ligt tussen de bestaande werkplaats en de spoorlijn van de Randstadrail en bestaat uit 5 bouwlagen. De renovatie omvat de bestaande werkplaats en kantine en bestond in hoofdlijnen uit het aanpakken van achterstallig onderhoud, het vervangen van de klimaat- en elektrotechnische installaties, het vervangen van geveldelen/daken en een bouwkundige herindeling van de ruimten.

De beleving en ervaring van de opleiding en de producten die in de school gemaakt worden, spelen een belangrijke rol in het ontwerp. De massa is onderverdeeld in een elegant zwevend volume van 3 bouwlagen dat geplaatst is boven een massieve, grotendeels bakstenen plint (begane grond). Het gebouw reageert qua vormgeving op de omgeving. Een langgerekte insnede markeert de hoofdentree en geeft de studiecentra en de kantine op de eerste verdieping een transparant karakter. De plint maakt door zijn materialisatie een verbinding met het bestaande te renoveren laagbouwgedeelte en de werkplaats.

160714-HMC-opgeleverd-3.jpg
160714-HMC-opgeleverd-2.jpg
160714-HMC-opgeleverd-1.jpg
160714-HMC-opgeleverd-3.jpg
160714-HMC-opgeleverd-2.jpg
160714-HMC-opgeleverd-1.jpg