ING: Bouwsector bereikt de bodem in 2013

11 december 2012

"Ook in 2013 zal de bouwproductie nog dalen. De krimp zal naar verwachting echter kleiner zijn dan in 2012. De woningbouw blijft gebukt gaan onder de vastgelopen woningmarkt, de recessie laat de investeringen in bedrijfsgebouwen nog afnemen en overheidsbezuinigingen hebben hun weerslag op de infrasector. Door de enorme vraaguitval van de afgelopen jaren kampt de sector met een flinke overcapaciteit waardoor het aantal faillissementen is opgelopen. Een licht herstel in 2014 kan hier ook nog geen einde aan maken." Dat zegt het ING economisch bureau in het Kwartaalbericht Bouw dat deze week uitkwam.

Licht herstel bouwproductie in 2014
De impact van de bouwproductie op de Nederlandse economie is groot. De daling van het BBP in het derde kwartaal 2012 van 1,6% (j.o.j.) werd voor ruim een derde (0,6%-punt) veroorzaakt door de daling van de bouwproductie. Door dit (nog) slechter dan verwachte cijfer wordt de raming voor de bouwproductie voor 2012 verlaagd tot een krimp van 7,3%. Ook volgend jaar leidt dit tot een lagere productie waardoor het ING economisch bureau voor 2013 een krimp verwacht van 2,0%. In 2014 is er enig herstel te verwachten. Door het dan nog steeds zeer lage productieniveau zal dit voor bouwbedrijven waarschijnlijk nog onvoldoende zijn om een einde te maken aan de overcapaciteit en blijven prijzen onder druk staan.

Prijzen nieuwbouwwoningen 20% lager dan in 2007
Door de lagere prijzen van bestaande woningen moeten ook projectontwikkelaars hun nieuwbouwwoningen met flinke kortingen aanbieden om concurrerend te blijven. Ten opzichte van de top eind 2007, zijn nieuwbouwwoningen ruim 20% goedkoper geworden en liggen ze momenteel op het prijsniveau van 2004. Om bij deze lagere prijzen toch nog te kunnen overleven, doen aannemers er alles aan om nog efficiënter te werken en faalkosten te beperken. De urgentie is hoog en het personeel en de directie van veel bedrijven zijn dan ook erg gemotiveerd. Ze zijn ervan doordrongen dat de eigen baan dan wel het voortbestaan van de onderneming op het spel staat. Naar verwachting zal het aantal afgebouwde nieuwbouwwoningen nog verder dalen tot 49.000 in 2013.

Succesvol opererende bouwbedrijven
Volgens Jan van der Doelen, sectormanager Bouw, Onroerend Goed & Leisure bij ING Nederland, zijn er nog steeds succesvol opererende bouwbedrijven. "Deze ondernemers bewijzen dat naast een passend concept, goed businessplan, optimale klantgerichtheid en product/marktcombinatie het ondernemerschap zelf vaak doorslaggevend is voor overleven en continuïteit.

In het kwartaalbericht komt Johan Krijgsman aan het woord: "Bouwbedrijven zitten in een hartstikke mooie sport, want er is nog zoveel te verbeteren. Begin daarbij bij jezelf. Het ligt nog bomvol met schatten in de bouw. De prijs in de sector kan nog veel lager door innovatief te werken." Dat wordt bewezen door het feit dat Waal ook in 2012 weer zwarte cijfers schrijft. Een mooi resultaat in een sector waar dagelijks bedrijven omvallen.