Gevarieerde huizen voor gevarieerd publiek Nieuwe-Tonge

18 september 2015

58 verouderde woningen nabij het centrum van Nieuwe-Tonge worden gesloopt om plaats te maken voor 41 nieuwe woningen. Op 17 september jl. werd het project officieel gestart. Mevrouw J. Koningswoud, de vrouw van de overleden wethouder P. Koningswoud, en diens opvolger wethouder D. Markwat verrichtten de officiële starthandeling. Naast huurders waren ook veel omwonenden en andere belangstellenden aanwezig.

In opdracht van Woongoed GO maakten architect Sander Ros (RoosRos Architecten) en bouwer John de Geus (Waal) het ontwerp van de woningen. Opvallend daarin is de grote variatie. In Tuundurp komen woningen voor starters, gezinnen en senioren. In totaal gaat het om vier typen en diverse subtypen, in variërende grootten en met verschillende plattegronden. “Een mix voor jong en oud, iets dat past in het dorp”, aldus architect Ros.

“In de gevels spelen we een spel met verschillende kleuren steen. De tijd van lange rijen exact dezelfde woningen is echt verleden tijd…” Het ontwerp voor Tuundurp werd positief ontvangen. En dat was niet vreemd, want de bewoners hebben vanaf het begin van de planvorming zelf kunnen meedenken. Dat gebeurde via bijeenkomsten, een enquête en een commissie. Er werd bijvoorbeeld een variant toegevoegd aan de te bouwen seniorenwoningen.

Alle 41 woningen worden voorzien van zonnepanelen. Die zorgen, samen met isolatiemaatregelen, voor lage energiekosten. Dat is mooi meegenomen voor de bewoners. De huur van de nieuwe woningen zijn namelijk wel hoger dan de oude huur. Al blijven ze met een minimum van circa 499 euro en een maximum van circa 595 euro wel binnen de perken. Bovendien gaat de huur niet in één keer omhoog, maar via vijf jaarlijkse stappen. De zogenaamde huurgewenning. Ook ontvangen de huurders die hun te slopen woning moesten verlaten een tegemoetkoming in de verhuiskosten en een extra bijdrage als men verhuisde naar een bestaande huurwoning.

Directeur-bestuurder Simon van Nieuwaal van Woongoed GO: “Het gaat het om een plan met moderne, comfortabele woningen, die voldoen aan de eisen van deze tijd, die een hogere huur hebben, maar lagere energielasten én huurgewenning. U kunt parkeren voor de deur, de woonomgeving gaat er enorm op vooruit. De wijk is ruim opgezet: een gezellige, leefbare buurt voor jong en oud. Voor Nieuwe-Tonge een prachtig stuk dorpsvernieuwing, dat leegstand voorkomt. In een prettige samenwerking met RoosRos en Waal hebben we het plan volledig laten aansluiten op de wensen van de huurders. Deze flexibiliteit en mogelijkheid tot diversiteit hebben we zeer gewaardeerd in samenwerking!”

John de Geus van Waal: “Het ontwikkelproces was constructief, boeiend en plezierig. Woongoed GO houdt, net als wij, van korte en directe lijnen. In een aantal ontwerpsessies hebben we op een goede manier de match weten te vinden tussen huurderswensen, maakbaarheid en betaalbaarheid. Ook de bijeenkomsten met de toekomstige huurders hebben we als zeer waardevol ervaren. Nu is de tijd van planvorming voorbij en krijgen we de kans om te laten zien wat is bedacht. Daarmee wordt Nieuwe-Tonge nog mooier!”

Naar verwachting worden de woningen van de eerste fase van 17 woningen begin 2016 opgeleverd.

150918-Nieuwe-Tonge-3.JPG
150918-Nieuwe-Tonge-1b.jpg
150918-Nieuwe-Tonge-1a.JPG
150918-Nieuwe-Tonge-3.JPG
150918-Nieuwe-Tonge-1b.jpg
150918-Nieuwe-Tonge-1a.JPG