Corporatiewoning zonder onrendabele top haalbaar!

14 januari 2014

De Rotterdamse woningcorporatie Woonbron wil de komende tien jaar 450 eengezinswoningen in de sociale huursector bouwen, zonder onrendabel te hoeven investeren. De corporatie gaat op een goedkopere manier eengezinswoningen bouwen. De winst komt vooral door goedkopere bouwgrond van de gemeente te verkrijgen en te bouwen tegen lagere kosten.

Meestal lijden corporaties verlies op hun sociale investeringen. De zogenoemde ‘onrendabele top’ bedroeg jarenlang tussen de € 60.000,- en € 120.000,- per woning. Woonbron wil de komende vijf jaar tweehonderd van deze woningen voor het sociale huursegment bouwen in Rotterdam, Dordrecht en mogelijk ook in Delft.

Gronddeal
Het worden ruime woningen met een tuin en in een groene wijk. Dankzij de gronddeal met de gemeente kan goedkoper gebouwd worden. De corporatie mag grond kopen met commerciële woonbestemming voor de prijs van grond die is aangewezen voor sociale woningbouw. Woonbron weet de kosten te drukken door de woningen na vijftien jaar te verkopen. Het verschil tussen de commerciële en sociale grondprijs verrekenen gemeente en Woonbron op het moment van verkoop.

Bouwproces
Woonbron voert de woningen bovendien soberder uit. De kosten zijn lager dankzij standaardisatie van het bouwproces en door de snellere bouw. In het tweede kwartaal van dit jaar worden de eerste 33 eengezinswoningen in Rotterdam Hoogvliet gerealiseerd door Waal. Waal won de tender voor het eerste project. Dankzij haar manier van werken gericht op een product en integrale samenwerking in de keten kan de bouw tegen lage kosten en in korte tijd gerealiseerd worden. Op basis van een BIM kunnen allerlei architectuurstijlen, woningmodellen en volumes worden geëngineerd met modulair industrieel bouwen als basis. Waal doet dat inmiddels voor diverse woningcorporaties. De woningen in Rotterdam Hoogvliet zullen worden verhuurd in de sociale sector aan huishoudens met een inkomen onder de € 34.678,-

Bert Wijbenga, bestuursvoorzitter van Woonbron:”Woningcorporaties bouwden voorheen (sociale) huurwoningen die ruim, luxe en vaak ware architectonische hoogstandjes waren. Ook Woonbron. Zogenaamde onrendabele toppen namen zij daarbij voor lief. Inmiddels moet het anders en kan dat ook.”

Hamit Karakus, wethouder Wonen, Ruimtelijke Ordening, Vastgoed & Stedelijke Economie van de Gemeente Rotterdam is blij met het initiatief. “De Gemeente werkt hier graag aan mee, want met deze samenwerking komen er ruime sociale huurwoningen beschikbaar voor gezinnen. Huurders kunnen hierdoor wooncarrière maken in hun eigen wijk en blijven daardoor behouden voor onze stad.”

Johan Krijgsman, directeur bouwbedrijf Waal: “Ontwikkelen en bouwen kan veel beter, sneller, simpeler, duurzamer en tegen een betere prijs/kwaliteit. Daarom werken we met opdrachtgevers en excellente toeleveranciers aan keteninnovatie met als doel het realiseren van maximale klantwaarde. We verkorten de doorlooptijd, reorganiseren en integreren de gefragmenteerde keten, elimineren zoveel mogelijk risico’s, verspilling en faalkosten en werken continu aan verbetering. Wij ervaren dat het echt anders kan!”

Woonbron en Waal hopen dat andere corporaties deze werkwijze overnemen, zodat de nieuwbouw van eengezinswoningen in Nederland weer op gang komt.

Bekijk hier het artikel dat verscheen in Cobouw.

140115-Woonbron-Droomwoning-1.jpg
140115-Woonbron-Droomwoning-2.jpg
140115-Woonbron-Droomwoning-1.jpg
140115-Woonbron-Droomwoning-2.jpg