Zo werkt Waal – infographic

1 juli 2013

Waal heeft haar businessmodel aangepast om nog meer klantwaarde toe te voegen waar het gaat om het investeren, beleggen, ontwikkelen, realiseren en beheren van vastgoed om in te wonen, werken, leren, zorgen, winkelen en ontmoeten. Waal werkt graag samen met opdrachtgevers aan nieuwe oplossingen waarbij gebruikers participeren en techniek open en innovatief wordt toegepast.

Deze week lanceerden wij ‘Zo werkt Waal’, een infographic waarin wordt gevisualiseerd hoe Waal, als dienstverlenende producent, een leidende rol vervult in het innoveren van de keten. Het belangrijkste falen van het systeem ligt in het feit dat de klantwaarde nooit centraal heeft gestaan.

Met leefiD wordt verbinding gemaakt met de eindgebruiker zodat echt vraaggegedreven wordt ontwikkeld, gerealiseerd en beheerd. Zo ontstaat een betere match tussen vraag en aanbod, worden wijken en buurten vitaler en leefbaarder, worden afzetrisico’s gereduceerd en beleggingen duurzaam en waardevast.

Veranderen begint bij jezelf! Vandaar dat Waal al ver voor de crisis aan de slag is gegaan met organisatorische innovaties. Fragmentatie en het denken in technische oplossingen waren en zijn vaak nog steeds belangrijke oorzaken van hoge faalkosten en verspilling. Daarnaast bereikten productinnovaties de markt niet door focus op prijs  en projectgerichte samenwerking. Dat is Waal met virtueel bouwen, ketensamenwerking en lean produceren aan het doorbreken. Deze open source innovatie in de keten heeft Waal maakiQ genoemd. Alleen als we duurzaam samenwerken in de hele keten en openstaan voor kennisdeling kunnen innovaties de eindgebruiker bereiken. En kan de productkwaliteit omhoog en de integrale kostprijs omlaag.

Met de verspreiding van deze zienswijze hopen wij opdrachtgevers, maakpartners en medewerkers van Waal te inspireren om continu te verbeteren en door te innoveren om meerwaarde voor de eindgebruiker te realiseren en daarmee duurzame continuïteit voor de keten.

Dat de strategie van keteninnovatie werkt bewijst het succes van Waal de afgelopen jaren. Samen naar een nieuwe horizon!

Bekijk hier de interactieve versie van de infographic.

Bel Waal via 010 248 2830 voor een brainstorm wanneer u geïnspireerd bent of uw vastgoedbehoefte met meerwaarde wenst in te vullen!

Infographic-2d.JPG
Lightbox-Infographic.JPG
Infographic-2d.JPG
Lightbox-Infographic.JPG