Bouw huurwoningen Aleidastraat volop in gang

27 augustus 2015

Als vervolg op de bestaande succesvolle samenwerking tussen Woonplus, Waal en ketenpartners wordt een nieuw project gerealiseerd in Schiedam. Ondanks beperkt budget en een complexe stedenbouwkundige situatie worden in de Aleidastraat 27 beneden- en bovenwoningen gerealiseerd, verdeeld over 2 bouwkavels.

Elementen van de oorspronkelijke bebouwing van deze locatie vormden de basis voor de architectonische uitwerking en de detaillering van de nieuwbouw. De huurwoningen hebben een oppervlakte van 60 tot 70 m2 en zijn bestemd voor ouderen en kleine of éénoudergezinnen. De bovenwoningen hebben een loggia, de benedenwoningen een tuin.

Woonplus wil zorgen voor goede betaalbare en gevarieerde huisvesting van Schiedammers. Woonplus werkt samen met haar klanten, de gemeente en organisaties op het gebied van wonen en welzijn en zorg en investeert in die leefbare woonomgeving. En dat gaat vooral in nauwe samenwerking met de bewoners en andere wijkpartners.

150827-Aleidastraat-3.jpg
150827-Aleidastraat-2.jpg
150827-Aleidastraat-1.jpg
150827-Aleidastraat-3.jpg
150827-Aleidastraat-2.jpg
150827-Aleidastraat-1.jpg