Blauwhoed en TU Delft: innovatie op 50 m2

10 december 2013

Blauwhoed heeft samen met de leerstoel Hyperbody van professor Kas Oosterhuis aan de TU Delft slimme oplossingen gepresenteerd voor kleine stedelijke appartementen. De samenwerking werd ingegeven door de groei van de vraag naar stedelijk wonen.

Samen met de docenten van de TU Delft heeft Blauwhoed het afgelopen halfjaar gewerkt aan het leerprogramma ‘Tiny Apartment’ voor de studenten van Hyperbody, waarbij meerdere Blauwhoeders ook college hebben gegeven en zo hun kennis overdroegen aan de studenten. Andersom inspireerden de studenten Blauwhoed met hun open manier van denken.

De opdracht aan de studenten was om door middel van meervoudig ruimtegebruik de functionaliteit van een appartement van 100 m2 te realiseren in een appartement van 50 m2. De studenten hebben in vijf groepen gewerkt aan slimme oplossingen. Elke groep koos een andere aanpak, wat de resultaten nog interessanter maakte. Vorige week presenteerden de studenten hun uitgewerkte prototypes. Het korte videoverslag van de bijeenkomst treft u hier. Een uitgebreide impressie van het concept treft u hier.

Waal werkt op diverse projecten samen met Blauwhoed en liet zich ook tijdens deze bijeenkomst inspireren. Briljante, inventieve oplossingen zijn bedacht door de studenten. Het past bij Blauwhoed om in samenwerking concepten vorm te geven en zo de toepasbaarheid van open innovaties dichterbij te brengen.

131210-Innovatie-op-50-m2-Foto-1.JPG
131210-Innovatie-op-50-m2-Foto-2.JPG
131210-Innovatie-op-50-m2-Foto-3.JPG
131210-Innovatie-op-50-m2-Foto-1.JPG
131210-Innovatie-op-50-m2-Foto-2.JPG
131210-Innovatie-op-50-m2-Foto-3.JPG