Woontoren KEA in de belangstelling

11 november 2015

Op dinsdag 10 november jl. kwamen alle collega’s van Waal bijeen op de nieuwbouw van woontoren KEA te Amsterdam. In opdracht van Ymere en Blauwhoed realiseert Waal de woontoren aan de Mac Gillavrylaan in het Science Park. De nieuwe woontoren KEA is bedoeld voor de groeiende groep gebruikers van het Science Park en jonge starters op de Amsterdamse woningmarkt.

In het Science Park komen wonen en wetenschap samen: kennisinstellingen van wereldfaam en high tech-topbedrijven vestigen zich er in toenemende mate. De woontoren omvat 22 verdiepingen, 152 appartementen en 76 parkeerplaatsen. De woningen hebben een gemiddelde oppervlakte van 68 m2, een hoog afwerkingsniveau, een buitenruimte en een panoramisch uitzicht over de stad Amsterdam. Desondanks zal het overgrote deel van de appartementen een aanvangshuur onder de € 1000,- per maand hebben. Daarmee wordt optimaal tegemoet gekomen aan de vraag vanuit de Amsterdamse woningmarkt: betaalbaar binnenstedelijk wonen in het vrijesector huursegment. De oplevering is gepland in april 2016.

Bijzonder aan het project is de nauwe samenwerking tussen gemeente, belegger, ontwikkelaar en bouwer. In co-makership is het gebouw vanaf het schetsontwerp samen vormgegeven. Na een rondleiding op de bouw, sprak Eltjo Bouwman (directeur Wonen van Blauwhoed) positieve woorden over de totstandkoming van het plan en het gebouw. De samenwerking met Waal, de kundigheid van de mensen en de oplossingsgerichtheid ervaart hij als zeer positief. Waal was de enige die het gebouw wèl kon realiseren zoals het was ontworpen en kreeg daarom destijds de opdracht. De uitdaging is in alle openheid en vertrouwen aangegaan met een prachtig gebouw als resultaat. “Dat smaakt naar meer!”

Na deze complimenten van de opdrachtgever gaf het projectteam een toelichting op het project. Alle collega’s werden meegenomen in de totstandkoming van het project en leerpunten werden gedeeld. Vervolgens werd de kickoff gegeven voor intranet binnen Waal: via een nieuw kennisportaal wordt alle actuele informatie over de projecten en de manier van werken binnen Waal uitgewisseld, ook met ketenpartners. Zodat de samenwerking binnen de keten verder geoptimaliseerd kan worden.

151111-Talent-bijeenkomst-KEA-4.JPG
151111-Talent-bijeenkomst-KEA-3b.jpg
151111-Talent-bijeenkomst-KEA-1.jpg
151111-Talent-bijeenkomst-KEA-4.JPG
151111-Talent-bijeenkomst-KEA-3b.jpg
151111-Talent-bijeenkomst-KEA-1.jpg