Waal presenteert woonconcepten op WoCoDa

26 januari 2024

Op donderdag 25 januari werd voor het eerst de WoCoDa – het evenement voor woonconcepten – georganiseerd. Deze bijeenkomst bracht professionals samen om de nieuwste trends op de woningmarkt te bespreken. De woningbouwversnelling en het huisvesten van specifieke doelgroepen zijn actuele thema’s in de landelijke politiek en woonconcepten hebben hierbij een cruciale rol.

Waal presenteerde haar woonconcepten WoonSlim en MeerHout. Waal bouwt circa 800 woningen per jaar in Zuid-Holland. In toenemende mate worden de woonconcepten WoonSlim en MeerHout (CLT houtbouw appartementen) hiervoor ingezet. Met deze concepten willen we wonen weer bereikbaar maken voor iedereen. We willen onderdeel zijn van het versneld realiseren van betaalbare, toekomstbestendige en duurzame woningen in de segmenten sociale huur, midden huur en vrije sector koop. Daarmee dragen we bij aan het succes van woningcorporaties, projectontwikkelaars en beleggers en aan de realisatie van inclusieve en leefbare wijken en buurten.

We doen dat door in hoog tempo en tegen lage kosten woningen van topkwaliteit te bouwen. WoonSlim en MeerHout zijn inpasbaar in elke stedenbouwkundige context en onderscheidend in architectuur. We werken volgens het legoblokken-principe met industrieel geproduceerde elementen. Hiermee kunnen we snel en digitaal configureren, engineeren en bouwen. Er is keuze uit verschillende standaard woningtypen met veel indelingsvrijheid en opties. Zo is een uitgebreide portfolio van conceptwoningen in beton en hout ontstaan:

  • Grondgebonden: stadswoningen, eengezinswoningen, tweekappers en levensloopwoningen
  • Appartementen (zowel beton als hout): 2-, 3- en 4- kamer.

Kijk voor meer informatie op www.meer-hout.nl en www.woonslim.nl

Contactpersonen
WoonSlim – Willem Froeling – wfr@waal.nl
Meer-Hout – Gert Jan Phiferons – gph@meer-hout.nl

WoCoDa werd georganiseerd in het Novotel in Amsterdam. Deze eerste editie was uitverkocht en er werden ca. 1500 bezoekers geteld.

240126 WoCoDa 2. MeerHout
240126 WoCoDa 3. WoonSlim
240126 WoCoDa 1.
240126 WoCoDa 2. MeerHout
240126 WoCoDa 3. WoonSlim
240126 WoCoDa 1.