Combinatie wonen en zorg

7 september 2020

Wonen en zorg zijn nog steeds niet te scheiden.

De Wmo benoemt het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie; ‘burgers moeten zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven’. Dit betekent meer zorg aan huis. Gemeenten gaan de komende tijd samen met woningcorporaties concrete prestatieafspraken maken over hun woonbeleid voor ouderen en andere zorgbehoevenden.

Een mooi voorbeeld is het project De Windes in Scheveningen.

Lees het volledige artikel op de website van Binnenlands Bestuur.

200907-Combinatie-wonen-en-zorg-2.jpg
200907-Combinatie-wonen-en-zorg-3.jpg
200907-Combinatie-wonen-en-zorg-2.jpg
200907-Combinatie-wonen-en-zorg-3.jpg