Sociale woningbouw en Middeldure huur

De meeste starters zijn vanwege de hoge koopprijzen genoodzaakt een woning te gaan huren. De woningen in de middeldure huur (tussen 700 en 1100 euro) zijn heel schaars en voor de sociale huur (tot 700 euro) zijn er lange wachtlijsten. De vraag naar woningen in deze categorie is dan ook groot. Maas Wijkontwikkeling kan deze vraag uit de markt invullen in samenwerking met de plaatselijke woningcorporaties. Zo zijn aan de Snelleman- en Vletstraat in Rotterdam all-electric woningen ontwikkeld en gerealiseerd. Een ander actueel project is gelegen aan het Fabriplein in Schiedam waar 46 woningen ontwikkeld en gerealiseerd worden voor Woonplus. Deze woningen zijn NOM-ready en voorzien van een luchtwarmtepomp. We hebben ook ruime ervaring met zowel bodem- als luchtwarmtepompen voor grondgebonden woningen en appartementengebouwen.

Emile Klep, directeur-bestuurder
Woonplus Schiedam

“Het project Fabriplein was in meerdere opzichten een stedenbouwkundige uitdaging. Het renoveren van de oorspronkelijke woningen bleek geen optie. We wilden goed aansluiten op de woonvisie van de gemeente; meer eengezinswoningen met tuin. Tegelijkertijd was een belangrijke eis de unieke sfeer van het plein te behouden. Gaandeweg het project moesten we de plannen nog aanpassen. Om deze goed aan te sluiten bij onze actuele duurzaamheidsambities, hebben we hier zeer energiezuinige woningen (NOM en NOM-ready) van gemaakt. Samen met Maas is dit alles heel goed gelukt. De projectleiders van Maas, de gemeente en Woonplus wisten elkaar snel te vinden en zaten regelmatig met de klankbordgroep van buurtbewoners om de tafel. We hebben samen in Schiedam West een aantrekkelijke en duurzame woonlocatie gecreëerd om trots op te zijn.”

Hans Wielaard, onderhoud en ontwikkeling
Havensteder

“Het project Snelleman/Vletstraat in Rotterdam is een mooie invulling van deze binnenstedelijke locatie. Het ontwerp, het materiaalgebruik en de detaillering voegen zich uitstekend in de stedelijke context. De uitvoering en samenwerking met Maas is plezierig verlopen. Ondanks de logistiek lastige locatie is het project opgeleverd binnen de afgesproken planning en met een hoge kwaliteit. Het complex is een mooie aanvulling op onze vastgoedportefeuille in het Oude Noorden.”