PEFC

Waal is gecertificeerd om duurzaam geoogst hout te verwerken en mag naast het FSC-keurmerk ook het PEFC-keurmerk voeren. En dat moet ook wel, want als wij als bedrijf veel meer in hout gaan bouwen zal er ook bos aangeplant moeten worden, naast natuurlijk duurzaam bosbeheer. Wij investeren in het ‘Paris proof’ maken van onze processen om woningen te kunnen blijven bouwen.

We hebben hout herontdekt als bouwmateriaal en willen grootschalig in hout bouwen, onder meer met het concept MeerHout. Want hoe meer we bouwen met hout, hoe meer CO2 uitstoot we vermijden en hoe groter de vraag naar hout uit duurzaam beheerde bossen. Bossen zijn van levensbelang voor mensen, dieren en planten. Bomen hebben de unieke eigenschap dat zij leven van CO2, dit door fotosynthese omzetten in zuurstof en het voor het klimaat en mensen schadelijke CO2 langjarig opslaan. Bossen hebben dan ook een positieve impact op het klimaat, de waterhuishouding en de bodem. Ze zijn heel belangrijk in het reduceren van de CO2-emissies. Ook als we van geoogste bomen bouwmateriaal maken waarmee we gaan bouwen blijft CO2 in het hout opgeslagen. Wanneer we bouwen met hout worden woningen gedurende opvolgende levenscycli CO2 depots. Zo kunnen we onze CO2 emissies met driedubbele impact reduceren.

Waal wil alleen hout en houtproducten verwerken die voldoen aan de hoogste eisen voor sociaal, milieuvriendelijk en duurzaam bosbeheer. Waarbij voor elke geoogste boom weer nieuwe bomen worden aangeplant, waardoor hout hernieuwbaar blijft en we de kracht van de natuur benutten om het klimaatprobleem te bestrijden. PEFC en FSC zijn wereldwijde onafhankelijke keurmerken ter bevordering van duurzaam beheer van bos. Hoe groter de vraag naar PEFC- en FSC-producten, hoe meer hectaren bos duurzaam beheerd worden. Zo blijven de bossen minimaal in stand en kunnen ze groeien en CO2 blijven opslaan!