Zinkerblok

40 woningen
Plaats Rotterdam
Locatie Zinkerweg/Feijenoorddijk
Opdrachtgever Woonstad Rotterdam
Architect Ruoff Architecten
Bouwtijd 06/15 – 02/16
Zinkerblok-2-2.jpg
Zinkerblok-1-2.jpg
Zinkerblok-2-2.jpg
Zinkerblok-1-2.jpg

Het project omvat de nieuwbouw van 40 energiezuinige huur eengezinswoningen, de aanleg van een binnenterrein, het plaatsen van erfafscheidingen en bergingen. De woningen zijn gelegen op de locatie die begrensd wordt door de Zinkerweg, Feijenoorddijk en de Nijverheidsstraat. De frontmuren en houten palen van het voormalige Zinkerblok waren nog aanwezig.

Het Zinkerblok is een gesloten bouwblok waarbij verschillende woningtypen zijn ontwikkeld die reageren op de positie binnen de straten en in het bijzonder op de verschillende hoeksituaties van het blok. Het binnenterrein is volledig beschikbaar voor eigen achtertuinen en een gemeenschappelijk deel. Bij alle woningen ligt de voordeur aan de straat. De begane grondverdieping bij de hoekwoningen is groter, zodat er op de verdieping gelegenheid is voor een buitenruimte.

Het uiterlijk van het Zinkerblok is afgestemd op de kenmerken van de bebouwing uit het einde van de 19e eeuw die in de buurt nog aanwezig is. Deze kenmerken zijn een perceelsgewijze opbouw van de gevelwanden, verticale raamverhoudingen en een afwisselende vormgeving van de plintverdieping. Kortom: alle kenmerken van de niet-planmatige stedenbouw. En dus varieert de hoogte van de blokken op subtiele wijze, verschuiven de gevelritmes enigszins en liggen de ramen van de verschillende panden niet alle op gelijke hoogte.

De EPC-waarde van de grondgebonden woningen is 0,2.

Download projectblad (PDF)