Tuinzigt

Plaats ‘s-Gravendeel
Locatie Watertorenterrein
Opdrachtgever Waal ontwikkeling
Bouwtijd n.t.b.
s-Gravendeel_versie_21542_x_1035.jpg

Het voormalige watertorenterrein (Evides) met de kenmerkende watertoren vormt de ambiance voor een ontwikkelingsproject. Waal Ontwikkeling heeft als winnaar van een uitgeschreven prijsvraag de mogelijkheid verkregen op het terrein 75 woningen te realiseren. De locatie is gelegen aan de buitenrand van ‘s-Gravendeel. Door de aanwezigheid van een dijklichaam wordt de illusie gewekt dat de locatie in de kom van de rivier, de Kil, is gelegen.

Hoger gelegen bouwmassa’s binnen het plangebied zullen aan de oostzijde profiteren van het uitzicht over de Kil en aan de zuidzijde een wijds uitzicht hebben over de polder. De stedebouwkundige dragers van het plangebied zijn de diagonale ontsluitingsweg, de watertoren, het appartementengebouw en de 7 woningen langs de waterpartij. De 12 vrije kavels zijn royaal van afmeting en kunnen zich lommerrijk ontwikkelen. De kopwoningen oriënteren zich op de dijk en zijn over de dijk heen zichtbaar, evenals de watertoren en het appartementengebouw. De slanke en hoge watertoren is het hoogste punt in het plangebied.

De vorm van het appartementengebouw appelleert aan de ronding in de dijkstructuur. Op deze wijze ontstaat een visuele spanning. Hiermee wordt de herkenbaarheid van ‘s-Gravendeel in grote mate versterkt.