Science Park II

605 studenteneenheden, 500 m2 bedrijfsruimte
Plaats Amsterdam
Locatie Carolina MacGillavrylaan
Opdrachtgever Stichting DUWO
Architect SJO-architecten
Bouwtijd 07/2012 – 12/2013
2023ZDSC7382
2023ZDSC7358
2023ZDSC7437
Roos Aldershoff 1
Roos Aldershoff 2
Roos Aldershoff 3
Science-Park-02.jpg
2023ZDSC7382
2023ZDSC7358
2023ZDSC7437
Roos Aldershoff 1
Roos Aldershoff 2
Roos Aldershoff 3
Science-Park-02.jpg

Science Park is een ontmoetingsplek voor wetenschappers, ondernemers en studenten. Het project Science Park II omvat 605 verhuurbare studenteneenheden waarvan 95 onzelfstandige en 510 zelfstandige. Het volume is opgebouwd uit twee delen van 7 lagen, een deel van 8 lagen en een toren van 17 bouwlagen. Van de in totaal 29.000 m2 BVO is 500 m2 bestemd voor bedrijfsruimte.

In verband met geluidbelasting van het naastgelegen spoor, is het gebouw voor een groot deel voorzien van een dubbele dove gevel. De constructie bestaat uit tunnelgietbouw met diverse prefab betonnen onderdelen.

Ondanks de schaal van het gebouw is aansluiting gezocht bij de atmosfeer van de wijk Watergraafsmeer: een ontspannen woonbuurt met een sterke, gevarieerde middenstand. Door middel van een keten aan plein- en parkachtige ruimten is het gebouw verankerd in de omgeving. De locatie nabij het NS station Science Park biedt de mogelijkheid voor een entreeplein met diverse bedrijfsfuncties en winkels. Dit plein op de kop van het hoge gebouw is een ‘plek’ voor werknemers en bewoners in de wijk. Het blok van 8 bouwlagen geeft doorzicht naar het binnengebied, de aan de achterzijde gesitueerde buitenruimte voor de studenten.

Aan de andere kop (lage zijde) is een ‘pocketpark’ gerealiseerd. Met ruimtelijke entreehallen worden de meer intieme corridors waaraan de woningen liggen bereikt. Deze zijn gericht op het licht en uitzicht en hebben elk een bijzondere plek waar studenten elkaar kunnen ontmoeten. De entreehal voor de laagbouw is volledig transparant om de continuïteit tussen straat en achtergebied te waarborgen, maar heeft ook plekken die zó ingericht zijn dat studenten daar kunnen afspreken om te werken, chillen etc.

Download projectblad (PDF)