SBO De Windroos, renovatie

Plaats Hellevoetsluis
Locatie Bolwerk
Opdrachtgever Gemeente Hellevoetsluis
Architect Architectenbureau Jan Weeda
Bouwtijd 04/09 – 04/10

Voor de school De Windroos – een school voor speciaal onderwijs – heeft Waal Onderhoud & Renovatie opdracht gekregen van Gemeente Hellevoetsluis om de school en de gymzaal te renoveren.

De opdracht is tot stand gekomen op basis van Design en Build. Door innovatief te denken heeft Waal in samenwerking met Architectenbureau Jan Weeda ervoor zorggedragen dat het project binnen het ter beschikking gestelde financiële budget van de Gemeente is gebleven zowel op bouwkundig als installatietechnisch gebied.

De Windroos is volledig gestript en voor de helft gesloopt tot op de begane grondvloer. De school is voorzien van een nieuwe draagconstructie bestaande uit kalkzandsteenwanden, staalconstructie en een nieuw dak bestaande uit houten dakbeschot met afschotisolatie en dakbedekking. Tevens is er 200 m2 extra vloeroppervlakte gecreëerd voor een betere functionaliteit van de lokalen en interne doorgang. Voor de gevel is gekozen voor nieuwe grote houten kozijnen welke worden benadrukt door de trespa uitkraging.

De gymzaal is voorzien van nieuwe kozijnen en de gevel is gereinigd. Deze facelift heeft er voor zorggedragen dat de gymzaal weer één geheel vormt met het schoolgebouw.

Intern zijn er nieuwe groepsruimten gecreëerd middels kromme wanden met veel glas. De natte ruimten zijn verplaatst naar de groepsruimten.

De kwaliteitsborging tijdens het bouwproces is begeleid door 3P Netwerkpartners middels maandelijkse projectaudits conform het Design and Build-principe.