Palenstein

155 woningen, 2000 m2 COG
Plaats Zoetermeer
Locatie Jan van Beierenlaan
Opdrachtgever De Goede Woning
Architect LEVS Architecten
Bouwtijd 07/2019 – 12/2021
Palenstein 071022-017 SR - FOTO 1
Palenstein 071022-037 SR - FOTO 2
Palenstein 071022-055 SR - FOTO 4
Palenstein 121022-154 SR - FOTO 6
Palenstein 071022-049 SR - FOTO 3
Palenstein 071022-052 SR - FOTO 5
Palenstein-1.jpg
Palenstein 071022-017 SR - FOTO 1
Palenstein 071022-037 SR - FOTO 2
Palenstein 071022-055 SR - FOTO 4
Palenstein 121022-154 SR - FOTO 6
Palenstein 071022-049 SR - FOTO 3
Palenstein 071022-052 SR - FOTO 5
Palenstein-1.jpg

Conform het herstructureringsplan van de wijk Palenstein hebben vijf galerijflatgebouwen uit de jaren ’60 gefaseerd plaatsgemaakt voor nieuwbouwprojecten met een ontspannen, parkachtige sfeer. In de wijkvisie 2012 is de ‘Singel’ gekenmerkt als nieuwe levensader van de wijk, het ‘Plein’ vormt het hart. Aan het autovrije plein werd eerder al het ‘ Castellum Palensteyn’ met scholen, kinderopvang, grand café en een sporthal opgeleverd. Het nieuwe woon- en winkelcentrum Palenstein dat Waal heeft gerealiseerd, rondt het plein af. Het gebouw Palenstein staat daarmee op een belangrijk kruispunt in het stedenbouwkundig plan.

Het gedifferentieerde volume sluit aan op de wijk uit de jaren ’70. De woongebouwen en eengezinswoningen zijn elk anders van vorm. Het bouwblok volgt de rooilijn en heeft vijf hoogteaccenten op een plint van supermarkten en winkels. Alle appartementen (in totaal 155) in de torens hebben een portiekontsluiting en rondom door- en uitzichten. In het groene binnengebied wordt deels op maaiveldniveau geparkeerd. Boven de supermarkt en winkelpassage is het binnengebied opgetild en uitgevoerd als daktuin. Het gebouw is geheel gasloos uitgevoerd.

De optimale positionering, flexibiliteit van het programma, inpassing in de omgeving en de architectonische diversiteit vormen de basis voor een mooi nieuw leefmilieu in het hart van Palenstein.

Download projectblad (PDF)