MFA Oudeland

2 scholen, kinderopvang, sportaccommodatie
Plaats Rotterdam
Locatie Hoogvliet
Opdrachtgever Woonbron Kristal B.V.
Architect Venhoeven CS Amsterdam
Bouwtijd 06/11 – 06/12
MFA-Oudeland1.jpg
MFA-Oudeland2.jpg
MFA-Oudeland1.jpg
MFA-Oudeland2.jpg

Het project betreft twee basisscholen, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Daarnaast zijn een sportaccommodatie en diverse multifunctionele ruimten (o.a. een jongerencentrum en mogelijkheden voor welzijnsactiviteiten) in het gebouw opgenomen. Het totale oppervlak bedraagt ca. 4.500m2 BVO over twee verdiepingen, met een technische ruimte op het dak.

Het markante gebouw met de royale speelpleinen versterkt het groene en recreatieve karakter van het gebied. Het schoolplein fungeert als ontmoetingsplek tussen buurtbewoners en kinderen. Het ontmoetingsplein ligt centraal en is de overdekte voortzetting van het openbare schoolplein. Het ligt te midden van alle functies die de brede wijkschool huisvest en geeft toegang tot vrijwel alle onderdelen in het gebouw.

Vanuit elke functie is de gymzaal (700 m2) zichtbaar. Deze is tevens geschikt voor evenementen zoals optredens, spelavonden, politieke bijeenkomsten en buurtfeesten.

Het gebouw is aantrekkelijk vormgegeven en is uitnodigend en toegankelijk voor de gemeenschap. De ligging aan het plein en het omringende groen roept associaties op met een villa. Het gebouw is als een voorzieningenpaviljoen voor educatie, sport en cultuur op de schaal van de gehele wijk.

Download projectblad (PDF)