Meester Eeuwoutschool en Het Geuzenschip

1180 m2 BVO school
Plaats Brielle
Locatie St. Catharijnehof
Opdrachtgever Gemeente Brielle
Architect Atelier PRO
Bouwtijd 02/2014 – 11/2014
Eeuwoutschool-Brielle-1.jpg
Eeuwoutschool-Brielle-2.jpg
1105 Exterieur 02_Luuk Kramer Eeuwoutschool - kopie
1105 Exterieur 05_Luuk Kramer - kopie
1105 Exterieur 06_Luuk Kramer - kopie
1105 Interieur 02_Luuk Kramer - kopie
Eeuwoutschool-Brielle-1.jpg
Eeuwoutschool-Brielle-2.jpg
1105 Exterieur 02_Luuk Kramer Eeuwoutschool - kopie
1105 Exterieur 05_Luuk Kramer - kopie
1105 Exterieur 06_Luuk Kramer - kopie
1105 Interieur 02_Luuk Kramer - kopie

Vlak naast de Oude Sint Catharijne Kerk, ook wel ‘Brielse Dom’ genoemd, staat Het Geuzenschip. Het gemeentelijk monument uit 1930 werd in 2011 gerenoveerd, maar had een lokaaltekort. De Meester Eeuwoutschool op steenworp afstand was verouderd. En dus werd besloten een ‘Samenwerkingsgebouw’ te realiseren. Daarin werden naast de benodigde extra ruimte voor het Geuzenschip en een Buitenschoolse Opvang gedeelde functies voor beide scholen gerealiseerd, zoals een aula, speellokaal, keuken en een aantal kleinere onderwijsruimten.

Het nieuwe gebouw werd afgestemd op de gevoelige situatie: beschermd stadsgezicht klasse B. Aansluitend op het bestaande Geuzenschip is het Samenwerkingsgebouw één laag met kap hoog. Geleidelijk wordt het volume hoger, naar twee lagen met kap voor de nieuwbouw van de Meester Eeuwoutschool.

Het materiaalgebruik sluit aan op de Brielse binnenstad: de gevel is van lichte baksteen, de daken zijn zadeldaken afgewerkt met leipannen. Daarnaast is gezocht naar een eigentijdse en bijzondere detaillering: de gevels zijn van baksteen, waarbij bijzondere verbanden zoals ‘geperforeerd’ metselwerk en vlakken met uitstekende stenen zijn toegepast.

Download projectblad (PDF)