Majoraanveld en Kervelveld

26 woningen
Plaats Schiedam
Locatie Majoraanveld/Kervelveld
Opdrachtgever Woonplus Schiedam
Architect Roelof Heida Architecten
Bouwtijd 07/13 – 03/14
Majoraanveld-1.jpg
Majoraanveld-2.jpg
Majoraanveld-1.jpg
Majoraanveld-2.jpg

De wijk ‘De Velden’ ligt aan de noordrand van Schiedam. Ongeveer 20 jaar geleden werden er huurwoningen gebouwd. Vanwege funderingsproblemen is besloten de woningen te slopen en daarvoor in de plaats nieuwe te bouwen. Elf huishoudens keerden op dezelfde plek terug: zij werden van medio mei 2013 tot en met februari 2014 tijdelijk elders gehuisvest door Woonplus.

De wetering (het water dat de wijk aan de westzijde begrenst) is in de nieuwe situatie geheel zichtbaar gemaakt vanuit de straat en deze zichtbaarheid wordt als bindende factor ingezet voor de buurt en architectuur. Uitgangspunt is dat de mensen zich thuis kunnen voelen. Thuis in de woning en thuis in de buurt. De voortuinen met een lage heg horen bij de woningen, maar maken vooral deel uit van de buurt.

Alle woningen hebben een lessenaarsdak met een dakopbouw. Hierdoor hebben de blokken aan de ene zijde een gevel van 3 lagen en aan de andere zijde een gevel van 2 lagen. Een aantal schuine daken loopt af naar de straat en versterkt daardoor het perspectief en het zicht op het landschap.

Het metselwerk in de plint drukt de relatie tussen de individuele woning en de buurt uit en die van de bovenbouw versterkt het gezamenlijke karakter. De plint bestaat uit verschillende kleuren bakstenen en heeft meer ‘detail’ dan de bovenbouw. De daken en dakopbouwen zijn bekleed met een gefelsde aluminium beplating in de kleur zink.

Met gemiddeld 0,27 opleverpunt per woning zijn Woonplus en Waal trots op het eindresultaat.

Download projectblad (PDF)