Indische Buurt pannendaken

Plaats Vlaardingen
Locatie Billitonlaan e.o.
Opdrachtgever Waterweg Wonen
Architect n.v.t.
Bouwtijd 11/07 – 03/08
pannendaken1.jpg
pannendaken2.jpg
pannendaken1.jpg
pannendaken2.jpg

De Indische Buurt is een na-oorlogse wijk die gelegen is tussen het Centrum en de Westwijk van Vlaardingen en vooral bebouwd is met eengezinswoningen.

Van 41 woningen heeft Waal in opdracht van Waterweg Wonen de pannendaken vervangen.

Per woonblok werden de oude pannendaken tot aan het dakbeschot verwijderd. Vervolgens werden de daken geïsoleerd door aan de buitenkant nieuwe isolerende dakplaten te monteren. Op deze dakplaten werden vervolgens de nieuwe dakpannen gemonteerd.

Bij de woningen waar het nodig was, werd het voegwerk van de schoorstenen vervangen. Tevens werden bestaande dakramen opnieuw gemonteerd, omdat de gerenoveerde daken door de aangebrachte isolatie dikker waren geworden.