Het Podium

211 woningen, 1000 m2 COG
Plaats Den Haag
Locatie Melis Stokelaan
Opdrachtgever Haag Wonen Kristal
Architect SEARCH
Bouwtijd 07/07 – 10/09
Podium-Den-Haag-1.jpg
Podium_1nieuw.JPG
Podium-Den-Haag-1.jpg
Podium_1nieuw.JPG

Op basis van een stedenbouwkundig plan van KCAP heeft SEARCH samen met Henri Jacobs uit Brussel en De Makers Van uit Rotterdam een plan ontwikkeld voor 211 woningen, 1.000 m2 commerciële ruimte en 120 parkeerplaatsen. De totale oppervlakte van het werk bedraagt 34.616 m2.

De extreem hoge dichtheid die het programma dicteert, is georganiseerd rond een serie ‘gaarden’, verwijzend naar de typische, kleinschalige tuinbouwcultuur van het Westland evenals de tuinstad typologie van Den Haag Zuidwest. Om deze dichtheid enigszins te compenseren, is er veel aandacht besteed aan de gevel behandeling.

Henri Jacobs heeft daartoe op de 270 m. lange noordgevel een sequentie van 7 metselpatronen ontwikkeld die gebaseerd zijn op de geometrie van klassieke tuinen, terwijl De Makers Van langs de galerijgevels van de twee hoogste gebouwen een 60 x 18 m. groot gaashekwerk met ingeweven bloempatronen hebben ontworpen.

De heldere, stoere compositie van de bouwblokken heeft een in eerste oogopslag rustige, moderne uitwerking gekregen. Om de meerwaarde van het wonen in dit gevarieerde, stedelijke complex te onderstrepen, zijn de gevelvlakken van de verschillende blokken in aanzet opgevat als totaaloppervlak met daaraan ondergeschikte ideeën voor individualisering.

Door de terughoudendheid van de gevelwanden aan de dwarsstraten ontstaat er rust tussen de ‘metsel-kunstwerken’ van Henri Jacobs op de koppen van het plan. Er ontstaat een duidelijk verschil tussen de binnen en buitenzijde, waardoor het karakter van de dwarsstraten en hoven wordt versterkt.

Download projectblad (PDF)