De Zonnewijzer

32 appartementen, parkeergarage, 1625 m2 BVO school en sportzaal
Plaats Leidschendam
Locatie Rijnlandstraat
Opdrachtgever Zevensprong IV
Architect Topos
Bouwtijd 05/06 – 10/07
Zonnewijzer1.jpg
zonnewijzeraangepast1.jpg
Zonnewijzer1.jpg
zonnewijzeraangepast1.jpg

Dit project maakt deel uit van het masterplan voor de revitalisatie van het centrum van Leidschendam. De woningen worden door de opdrachtgever verhuurd en zijn feitelijk verdeeld in drie bouwvolumes: één boven de school aan de pleinzijde, één boven de school aan de straatzijde en één in de ’toren’. De delen worden ontsloten en gekoppeld door galerijen en maken alle gebruik van het hoofdstijgpunt in de hoogbouw.

Tijdens het ontwerpproces waarbij ook Waal actief betrokken was, ontstond bij de opdrachtgever de wens om in het plan een gymzaal met bijbehorende ruimten op te nemen. Gekozen is voor een opzet, waarbij de gymzaal als het ware in de parkeerkelder zakt en de was- en kleedruimten geheel ondergronds zijn gesitueerd. Op het dak van de parkeergarage is een speelterrein, voorzien van de nodige buitenbergingen.

De gevels zijn met verspringende vlakken van metselwerk, betonnen accenten en diverse metselverbanden op een monumentale wijze gedifferentieerd en passen op die manier goed bij de verdere uitwerking van het nieuwe hart van Leidschendam.

In bouwteam is, binnen de gestelde voorwaarden, vorm en indeling tot stand gekomen waarna de uitvoering door Waal is gestart. Constructief gezien zijn de woningen opgebouwd uit breedplaatvloeren en in het werk gestorte wanden. De voor- en achterzijde zijn gemaakt van kalkzandsteen. Het binnendak is voorzien van mos-sedum begroeiing.

Appartementen 4.368 m2 / € 3.839.000,-
School, gymzaal 1.625 m2 / € 2.311.000,-

Download projectblad (PDF)