De Dalen 1

29 woningen, 4 garages
Plaats Rozenburg
Locatie Iependaal
Opdrachtgever Ressort Wonen
Architect A3 architecten
Bouwtijd 06/08 – 06/09
De-Dalen-1.1.jpg
De-Dalen-1.2.jpg
De-Dalen-1.1.jpg
De-Dalen-1.2.jpg

De nieuwbouw levert een gedifferentieerde wijk op met naast de verschillende architectonische uitstralingen, ruimte voor groen en water. Waal heeft hier 29 (3-laagse) eengezinswoningen gerealiseerd inclusief 4 garages. Het complex is gesitueerd in de omgeving van de prachtige gerenoveerde flats aan de Meiendaal. Dit project brengt levendigheid in de wijk.

Het nieuwbouwplan is onderdeel van een grootscheepse aanpak van De Dalen. De wijk krijgt een heel ander karakter door een veel grotere variëteit in woningtypen en een combinatie van woon-werk, huur- en koopwoningen. Het beoogde resultaat is een prettige woningomgeving met een frisse en groene uitstraling.

Bij dit bouwproject is niet alleen aandacht besteed aan de hoogwaardige kwaliteit. Ook voldoet het project aan hoge esthetische normen. De uitwerking in combinatie met meerdere kleuren metselwerk geeft het ontwerp een frisse, eigentijdse uitstraling. Het geheel verhoogt de aantrekkelijkheid van de vernieuwde wijk.

Download projectblad (PDF)