d’Amandelhof

Woonzorgcentrum en seniorenwoningen
Plaats Capelle a/d IJssel
Locatie Fluiterlaan
Opdrachtgever Cedrah
Architect NSL Architecten
d_Amandelhof-1.jpg
d_Amandelhof-2.jpg
d_Amandelhof-1.jpg
d_Amandelhof-2.jpg

Cedrah is een reformatorische stichting die actief is op het gebied van wonen, zorg en welzijn voor ouderen in de regio Zuid-Holland. Op de locatie in Capelle aan den IJssel wordt vervangende nieuwbouw gerealiseerd met inbegrip van de seniorenwoningen. Het totale oppervlak beslaat 10.690 m2.

Het gebouw van zorgcentrum d’Amandelhof is verouderd en functioneel zo slecht dat renovatie geen oplossing biedt. Het terrein kan vergroot worden aan de oostzijde waardoor een nieuw en groter complex mogelijk is. Het complex zal bestaan uit een zorgcentrum met 54 verzorgingsappartementen, 36 verpleegplaatsen en 80 woningen. Daarnaast worden er 87 commerciële woningen met bijbehorende parkeerplaatsen gerealiseerd.

Het complex bestaat uit vier torens en laagbouw. De twee lagere torens (10 bouwlagen) zijn een voortzetting van de reeks woongebouwen aan de Fluiterlaan. De twee andere torens zijn met 12 bouwlagen en verticale accenten de begrenzing van het centrumgebied van Capelle aan den IJssel.
De ligging van het complex in een groene omgeving wordt gehandhaafd en versterkt. De bestaande heemtuin zal blijven en waar mogelijk uitgebreid worden. Er komt een verbinding tussen de tuin en de Fluiterlaan in de vorm van een laan. Ook de daken van de laagbouw zullen begroeid zijn.

In de plannen voor het nieuw te bouwen zorgcentrum wordt uitgegaan van een moderne zorgvisie. Daarbij zijn vooral de flexibiliteit van verschillende woonruimtes van belang. De plattegronden zijn ontworpen voor de functies verzorging, verpleging en wonen die volledig uitwisselbaar zijn. Ook in de gevel komt dit tot uitdrukking; de ritmiek van Franse balkons en ramen verraadt de individualiteit van de afzonderlijke wooneenheden, maar past bij alle drie de woonvormen.

Het commerciële deel van het project bestaat voor de helft uit koop- en voor de helft uit huurwoningen. Bij deze torens zijn de individuele wooneenheden herkenbaar gemaakt en zijn daarnaast verticale elementen toegevoegd.