Concordiastraat

12 woningen
Plaats Hoek van Holland
Locatie Concordiastraat
Architect DE architecten
Bouwtijd 03/05 – 11/05
ph_207152_Waal_-_Concordiastraat_1.jpg
ph_207152_Waal_-_Harmoniestraat_2.jpg
ph_207152_Waal_-_Concordiastraat_1.jpg
ph_207152_Waal_-_Harmoniestraat_2.jpg

Het zijn niet altijd de grootste projecten die voor veel hoofdbrekens zorgen. Soms kan een project van twaalf woningen al een aanslag vormen op de flexibiliteit en het improvisatievermogen van Waal.

Neem de Concordiastraat, midden in het bescheiden centrum van Hoek van Holland. De woningen dateren uit het begin van de vorige eeuw. Er moest een aanschrijving van de gemeente Rotterdam – waar Hoek van Holland deel van uitmaakt – aan te pas komen om de eigenaren aan te zetten tot groot onderhoud. Niet alle woningen worden bewoond door de eigenaren. In sommige gevallen is de bewoner huurder. Daardoor zijn de belangen niet altijd dezelfde. De renovatie moest kostenefficiënt worden uitgevoerd voor een bedrag van om en nabij € 380.000,-. Een relatief scherp bedrag voor wie de veelheid aan grote en kleine ongemakken in ogenschouw neemt.

Het voegwerk was verdwenen, muren vertoonden grote en kleine scheuren, het dakbeschot was kapot, goten waren versleten en kozijnen verrot. Inmiddels hebben de woningen door de grootscheepse facelift veel aan uitstraling gewonnen. Er zijn nieuwe daken aangebracht en de gevels zijn opnieuw gevoegd. De meeste kozijnen zijn vervangen en de niet-geïsoleerde achtergevels zijn van isolatiemateriaal voorzien.