AF-House DSM Gist

Plaats Delft
Locatie Alexander Fleminglaan
Opdrachtgever DSM-Gist
Architect n.v.t.
Bouwtijd 12/07 – 02/08
dsm1.jpg
dsm2.jpg
dsm1.jpg
dsm2.jpg

Waal is ruim 20 jaar permanent gestationeerd op het terrein van DSM Gist te Delft voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden. Voor DSM Gist was het dan ook vanzelfsprekend om opdracht te geven aan Waal voor het renoveren van 5 etages van haar hoofdgebouw.

Het hoofdgebouw van DSM Gist heeft 9 etages waarvan er 5 gerenoveerd dienden te worden. Elke etage heeft een totale oppervlakte van 640 m2. Alle 5 etages zijn geheel gestript en voorzien van nieuwe vloeren, plafonds en alle wanden zijn gerestyled. Tevens zijn op elke etage de keuken en de toiletruimten geheel vernieuwd.

De werkzaamheden dienden met veel omzichtigheid uitgevoerd te worden, omdat alle buitengevels en binnenwanden, behoudens de betonnen kern, van dit gebouw bestaan uit asbestpanelen en deze grotendeels gehandhaafd bleven.

Tijdens de renovatie bleef het hoofdgebouw volledig in gebruik. De renovatie is om die reden per etage uitgevoerd. De werkzaamheden die ernstig overlast zouden veroorzaken, zoals sloopwerkzaamheden, zijn in het weekend of in de avonden uitgevoerd om zo de overlast tot een minimum te beperken.

Download projectblad (PDF)