32Noord

32 woningen
Plaats Rotterdam
Locatie Wolstraat
Opdrachtgever Havensteder/Maas Wijkontwikkeling
Architect Geurst en Schulze Architecten
Bouwtijd ca. 18 maanden
Wolstraat Ext_Cam_A
Wolstraat Ext_Cam_C
Wolstraat Ext_Cam_B
Wolstraat Ext_Cam_A
Wolstraat Ext_Cam_C
Wolstraat Ext_Cam_B

Aan de Wolstraat in Rotterdam Noord heeft Maas Wijkontwikkeling 13 sociale huurwoningen (103 m2), 4 herenhuizen (142 m2) en 15 appartementen (62 m2) ontwikkeld. Het project draagt de naam “32Noord”.

De locatie van Havensteder heeft 10 jaar braak gelegen: de plannen die werden bedacht, waren stuk voor stuk niet haalbaar. In samenwerking met de buurtbewoners maakte Havensteder het Wolpark waarin mensen kunnen tuinieren, samenkomen en ontspannen.

Mede naar aanleiding van de nabijgelegen gerealiseerde appartementen aan de Snelleman- en Vletstraat, maakte Maas Wijkontwikkeling een haalbaarheidsanalyse. Met succes! Het ontwerpteam bestaande uit Geurst & Schulze Architecten en Van Rossum werkte intensief samen om binnen budget van Havensteder en de wensen van de gemeente Rotterdam een haalbaar ontwerp te creëren.

De buurtbewoners kregen inspraak in het ontwerp van het binnengebied dat door een landschapsarchitect uitgewerkt werd. Daarin is het succesvolle gebruik van het Wolpark natuurlijk zoveel als mogelijk opgenomen.

Download projectblad (PDF)