Your browser does not support JavaScript

Het gebouw uit 1959 voldeed niet meer aan de wensen en eisen van de school. Besloten werd daarom een deel van het gebouw te vervangen en een deel grootschalig te renoveren.

De nieuwbouw ligt tussen de bestaande werkplaats en de spoorlijn van de Randstadrail en bestaat uit 5 bouwlagen. De beleving en ervaring van de opleiding en de producten die hier gemaakt worden spelen een belangrijke rol in het ontwerp. De massa is onderverdeeld in een elegant zwevend volume van 3 bouwlagen dat geplaatst is boven een massieve, grotendeels bakstenen plint (begane grond). Het gebouw reageert qua vormgeving op de omgeving. Een langgerekte insnede markeert de hoofdentree en geeft de studiecentra en de kantine op de eerste verdieping een transparant karakter. De plint maakt door zijn materialisatie een verbinding met het gerenoveerde laagbouwgedeelte en de werkplaats.

De renovatie omvat de bestaande werkplaats en kantine en bestond in hoofdlijnen uit het aanpakken van achterstallig onderhoud, het vervangen van de klimaat- en elektrotechnische installaties, het vervangen van geveldelen/daken en een bouwkundige herindeling van de ruimten.

Het ontwerp voor dit project werd vanaf DO+ verder uitgewerkt in bouwteam. Gestreefd is naar een duurzaam en energiezuinig gebouwcomplex. Het project is integraal technisch uitgewerkt in BIM-Revit conform de norm van de Rijksgebouwendienst en heeft een hoog ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid. De studenten werden met workshops betrokken bij het ontwerp van het interieur van o.a. de 'stands' die als paviljoens in de ruimte zijn geplaatst.

Hout- en Meubileringscollege

6.500 m2 nieuwbouw en 4.800 m2 renovatie
PlaatsRotterdam
LocatieErasmuspad
OpdrachtgeverSt. Hout- en Meubileringscollege
ArchitectRoosRos Architecten
Bouwtijd08/14 - 08/16

Meer projecten