Your browser does not support JavaScript

Het project omvat twee scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. De Piramide (VSO cluster 3: kinderen met een lichamelijke beperking en/of langdurig zieke kinderen) en de Cor Emousschool (VSO cluster 2: kinderen met een beperking op het gebied van spraak, taal, auditieve verwerking en gehoor en kinderen met een stoornis in het autistische spectrum). Er zijn tevens een gymzaal en therapieruimte voor Sophia Revalidatie. Het schoolgebouw is gerealiseerd op een groene plek, aan twee zijden omgeven door water en aan een zijde begrensd door sportvelden. Het 2 verdiepingen tellende gebouw is robuust en stoer en werd vormgegeven als een monolitisch bakstenen volume met grote raamopeningen.

In het ontwerp is rekening gehouden met de eisen voor deze doelgroepen. Zo is voorzien in vloerafwerking op een corkment onderlaag voor optimale geluidsdemping en is uitgegaan van 5dB zwaardere eisen voor lucht- en contactgeluid. Verder zijn de ruimten van De Piramide ontsloten door geluidwerende en licht bedienbare schuifdeuren. In het gebouw is een extra grote lift geplaatst. Er is voorzien in UV-werende beglazing. In de verkeersruimten en de kleedruimte is plaats voor het stallen van mobiel instrumentarium en sportrolstoelen.

2 VSO scholen Steenwijklaan

voortgezet speciaal onderwijs 2.802 m2
PlaatsDen Haag
LocatieSteenwijklaan
OpdrachtgeverStichting De Haagse Scholen
ArchitectDP6 Architectuurstudio
Bouwtijd12/15 - 11/16

Meer projecten