Waarom hoe, wat?

Bij Waal houden we van structuren. Die bieden houvast in een sterk wisselende omgeving. De markt is dynamisch en daar willen wij adequaat op kunnen reageren. We willen inzetten wat we hebben geleerd.

Op basis van onze visie is een verdieping gemaakt in het waarom, hoe en wat van Waal. Centraal staat daarin ‘bouwen door verbinden’. Want wij geloven dat het verbinden van netwerken, expertise en kennis ons in staat stelt onze missie in te vullen. En die is: “Integraal verbinden. Slimmer bouwen. Beter wonen.”

Extern doen we dit door procesmatig werken in een standaard fasering. Dit leidt tot beter wonen. We creëren namelijk maximale klantwaarde door het leveren van woongebouwen van topkwaliteit. De woonconsument staat centraal in ons concept leefiD. Een slimme industriële aanpak in het concept MaakiQ.

Intern vullen we onze missie in door projectmatig te werken en te leren in korte cycli. We werken continu aan de kernwaarden die onze cultuur bepalen. Daarmee streven we naar maximaal werkplezier en blije medewerkers. De weg van persoonlijk leren en ontwikkelen wordt ondersteund door het concept Talent+.

Onze markt en de organisatie zijn dus te projecteren in één plaat. Met een kern waaraan we elke dag samenwerken, met succes!

Een uitgebreide uitleg bij deze cirkel treft u in deze brochure. Download brochure.