Waal & Vidomes spreken op ABN AMRO World Tennis Tournament 2013

18 februari 2013

Op 11 februari jl. organiseerden PWC en ABN AMRO het Seminar bouw: ‘Concurreren door samenwerking’ tijdens het ABN AMRO World Tennis Tournament in Ahoy Rotterdam. Het seminar werd georganiseerd voor ondernemers in de bouw- en vastgoedsector.

Yvonne van der Brugge (Vidomes) en Johan Krijgsman (Waal) waren uitgenodigd om hun visie op en ervaring met ketensamenwerking te delen met de aanwezigen. Daaraan voorafgaand werd het kader vanuit de wetenschap neergezet door professor Supply Chain Management Jack van der Veen. Onder leiding van dagvoorzitter Jan Dirk Stouten en met hulp van Esther Vergeer, winnaar van zeven gouden paralympische medailles, werd de link tussen ketensamenwerking en topsport gelegd.

Bouwen is een proces waarbij veel partijen betrokken zijn en informatie verloren gaat. Het herstellen van de bouwfouten die daardoor optreden, kost veel geld. Door ketensamenwerking kunnen faalkosten worden gereduceerd en kan verspilling worden voorkomen. Samenwerking is echter geen doel, maar een middel om de keten te innoveren en zo meer waarde te creëren. Meer klantwaarde door een lagere integrale kostprijs en een hogere kwaliteit: essentieel voor duurzame continuïteit in de bouwsector.

In een paneldiscussie met de inleiders en vertegenwoordigers van ABN AMRO, Bouwend Nederland en Van Dorp Installaties werd gediscussieerd over hoe de destructieve vechtcultuur gebaseerd op prijsconcurrentie definitief te doorbreken is en hoe een nieuw business model, gericht op samenwerking, de concurrentiepositie kan versterken.

Bekijk hier de rapporten die ABN AMRO over de bouw gepubliceerd heeft.

130218-WTT-presentatie-2.JPG
130218-WTT-presentatie-3.JPG
130218-WTT-presentatie-4.JPG
130218-WTT-presentatie-1.JPG
130218-WTT-presentatie-2.JPG
130218-WTT-presentatie-3.JPG
130218-WTT-presentatie-4.JPG
130218-WTT-presentatie-1.JPG