Waal partner van Cirkelstad

4 december 2014

Op donderdag 4 december sloot Waal zich officieel aan als partner bij Cirkelstad, een innovatief platform om te komen tot praktische oplossingen voor een circulaire economie.

Cirkelstad is een bewezen aanpak om het toekomstperspectief van een circulaire en inclusieve bouwsector waar te maken in de praktijk. Van de materialen die vrijkomen bij renoveren en/of amoveren wordt de nieuw gebouwde omgeving gerealiseerd. Bij het ontwerp, realisatie, onderhoud en beheer wordt de wijk betrokken en mensen die nu nog aan de kant staan begeleid naar leer- en werkplekken. Publieke én private partijen werken hierin samen, om oude routines te doorbreken, resultaat neer te zetten en dit resultaat te gebruiken om de werkwijze te verankeren in hun (lijn)organisaties en zo stap voor stap tot opschaling in de regio te komen. Kortweg: ‘Cirkelstad maakt werk van steden zonder afval, zonder uitval’.

Van partners wordt verwacht dat zij een duidelijke visie op het eigen werkgebied ontwikkelen, deze operationeel maken en verankeren in hun organisaties.
• Elke partner heeft een Plan van Aanpak van visie tot en met verankering.
Cirkelstad is niet exclusief, wel selectief in haar partnerschap om zo partijen rol en positie te geven om in elkaar te investeren en kennis en kansen uit te wisselen.
• Elke partner stelt zich pro-actief op en is open in houding en kennisdeling.
Cirkelstad staat via haar partners in verbinding met de maatschappij om snel kansen voor projecten en ontwikkeling te signaleren. Ook heeft Cirkelstad een B&W en een tweede cirkel van vrienden.
• Elke partner signaleert kansen en verbindt netwerken.
Per regio is er een regulier overleg, vragen projecten om aanvullende inzet en is er online en offline communicatie over inzichten, vernieuwd vakmanschap en projectvoortgang.
• Elke partner neemt actief deel aan alle activiteiten en draagt bij aan de Organisatie ervan.

Waal wil zich wil manifesteren op het gebied van de circulaire en inclusieve economie, onderschrijft de visie van Cirkelstad en herkent zich in de beschreven inzet en houding.

Kijk voor meer informatie op www.cirkelstad.nl.

141208-Cirkelstad-2.JPG
141208-Cirkelstad-0.JPG
Logo-Cirkelstad.jpg
141208-Cirkelstad-2.JPG
141208-Cirkelstad-0.JPG
Logo-Cirkelstad.jpg