Waal neemt school voortgezet speciaal onderwijs aan

10 april 2015

Op 9 april won Waal de aanbesteding voor de nieuwbouw van 2 VSO-scholen aan de Steenwijklaan te Den Haag. Een mooi nieuw project voor Stichting De Haagse Scholen.

Het werk omvat een nieuw schoolgebouw voor twee scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: De Piramide (VSCO cluster 3 – kinderen met een lichamelijke beperking en/of langdurig zieke kinderen) en de Cor Emousschool (VSO cluster 2 – kinderen met een beperking op het gebied van spraak, taal, auditieve verwerking en gehoor en kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum). Het programma omvat tevens een gymzaal en therapieruimte voor Sophia Revalidatie. De nieuwbouw is ontworpen door DP6 architectuurstudio in samenwerking met diverse adviseurs.

Het nieuwe schoolgebouw wordt gebouwd aan de Steenwijklaan in Den Haag. Op een groene plek aan de zuidwest- en noordzijde wordt het gebouw omgeven door water en aan de zuidoostzijde begrensd door sportvelden. De nieuwe school wordt een robuust, stoer gebouw, vormgegeven als een monolitisch bakstenen volume met grote raamopeningen. Het gebouw heeft 2 verdiepingen, het totale programma omvat 2.802 m2 BVO.

De bouw start naar verwachting rond november van dit jaar.

150410-Aanbesteding-2-VSO-scholen-3.JPG
150410-Aanbesteding-2-VSO-scholen-1.JPG
150410-Aanbesteding-2-VSO-scholen-2.JPG
150410-Aanbesteding-2-VSO-scholen-3.JPG
150410-Aanbesteding-2-VSO-scholen-1.JPG
150410-Aanbesteding-2-VSO-scholen-2.JPG