Waal bouwt voortgezet speciaal onderwijs Den Haag

29 januari 2016

De bouw van 2 VSO-scholen aan de Steenwijklaan in Den Haag is gestart. Het gebouw van in totaal 2.802 m2 wordt gerealiseerd in opdracht van Stichting De Haagse Scholen en is ontworpen door DP6 Architectuurstudio.

Het project omvat twee scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. De Piramide betreft VSO cluster 3 en is bedoeld voor kinderen met een lichamelijke beperking en/of langdurig zieke kinderen. De Cor Emousschool betreft VSO cluster 2 en is voor kinderen met een beperking op het gebied van spraak, taal, auditieve verwerking en gehoor en kinderen met een stoornis in het autistische spectrum. Er komen tevens een gymzaal en therapieruimte voor Sophia Revalidatie in het gebouw.

Op de Facebookpagina treft u steeds het laatste nieuws.

160129-VSO-scholen-gestart-3.jpg
160129-VSO-scholen-gestart-1.jpg
160129-VSO-scholen-gestart-2.jpg
160129-VSO-scholen-gestart-3.jpg
160129-VSO-scholen-gestart-1.jpg
160129-VSO-scholen-gestart-2.jpg