Waal boekt wederom uitstekend resultaat dankzij innovaties

26 maart 2013

Waal heeft het jaar 2012 positief afgesloten. De strategie werpt zijn vruchten af en wordt verder doorgevoerd. Waal realiseert doorbraken door maatwerk te creëren samen met de eindgebruiker en tegelijkertijd de integrale kostprijs te verlagen door industrieel te ontwerpen en te produceren met een vaste keten van maakpartners.

Waal richt zich op nieuwbouw van woningen voor diverse doelgroepen en maatschappelijk vastgoed om zorgen, leren, werken en ontmoeten te faciliteren. De omzet van 2012 is uitgekomen op 82,3 miljoen euro met een resultaat van 8,4 miljoen euro voor belasting, zijnde 10,2%. De solvabiliteit bedraagt 38% en de current ratio 1,7.

Na het topjaar 2011 waarin een productieomzet van meer dan 100 miljoen euro werd gemaakt en een brutowinst van 11,5% is na jaren van forse groei de omzet in 2012 gestabiliseerd en in juiste verhouding gekomen met de organisatiecapaciteit.

Met de concepten leefiD en maakiQ geeft Waal invulling aan waardecreatie voor haar opdrachtgevers en aan keteninnovatie en duurzame continuïteit. De aandacht ligt bij het genereren van afzet door verbinding met de eindgebruiker, een hogere kwaliteit, meer flexibiliteit en aanpasbaarheid en een kortere ontwikkel- en bouwtijd. Dit alles tegen lagere kosten in de gehele levenscyclus van het gebouw.

De directie van Waal, bestaande uit Johan Krijgsman en Ebert van der Wal, is ervan overtuigd dat het in moeilijke marktomstandigheden op ondernemerschap aankomt. Er is nog genoeg ruimte om uit te blinken in wat je doet en daarvoor beloond te worden. Waal werkt in alle samenwerkingsvormen en is in alle contractvormen concurrerend. Door organisatorische innovaties is Waal dermate effectief en efficiënt dat er niet onder kostprijs werk aangenomen hoeft te worden.

Waal voorziet in 2013 een omzet in lijn met de omzet van 2012 en verwacht wederom een positief resultaat. De directie ziet uit naar meer innovatie en samenwerking in de keten. Het voortdurend bezig zijn met vernieuwing en het zoeken naar betere business- en verdienmodellen geeft veel energie en voldoening. De cultuur van continu verbeteren zit diepgeworteld in de organisatie van Waal waardoor meer klantwaarde wordt gerealiseerd.

130326-Waal-boekt-uitstekend-resultaat-1.jpg
130326-Waal-boekt-uitstekend-resultaat-2.jpg
130326-Waal-boekt-uitstekend-resultaat-3.jpg
130326-Waal-boekt-uitstekend-resultaat-1.jpg
130326-Waal-boekt-uitstekend-resultaat-2.jpg
130326-Waal-boekt-uitstekend-resultaat-3.jpg