Voordenken in plaats van nadenken

15 mei 2018

Aan de Leyweg in Den Haag wordt in hoog tempo een woontoren met 65 appartementen gerealiseerd in opdracht van Weboma Ontwikkeling. Er was letterlijk en figuurlijk te weinig ruimte om de 15 bouwlagen met de traditionele gietbouwmethode uit te voeren. De oplossing: prefab.

Voor de opdrachtgever, voor de omgeving en voor Waal biedt dat veel voordelen. Een opsomming: minder transport richting de bouwplaats, minder hijsbewegingen boven de toren, minder benodigde vakmannen, minder afval op de bouwplaats, oftewel kostenbesparing. En een hoge maatvastheid en dus kwaliteit. En véél meer zekerheid in de planning: assemblage vindt plaats in een productieruimte en op de bouw is een verdieping direct wind- en waterdicht. Er zijn dus weinig externe factoren van invloed op de productie en leveringen kunnen just-in-time plaatsvinden. En daarmee wordt overlast voor de nabije omgeving beperkt.

Steven Warrrens, projectleider: Aan twee zijden van de bouwplaats staat belending. De bouwplaats kent dan ook veel ‘buren’. Bewoners moesten op bepaalde vastgestelde tijden hun huis verlaten om veiligheid tijdens bepaalde hijsbewegingen te garanderen. Dat was op last van de Gemeente en was dankzij een betrouwbare planning goed te realiseren.”

Hoever prepareer je prefab? Hoe verder hoe beter. Dankzij intensieve samenwerking met de bouwpartners Bestcon (prefab skelet), Europrofyl (kunststof kozijnen), Rijndorp (E-installaties), Roel Breman (W-installaties) en SIW (steigerwerk) werden prefab wanden en vloeren uitgedacht inclusief stelkozijnen, definitieve kozijnen, beglazing en installaties. Ook voorzieningen voor gevelsluiting, steiger en afbouw werden in de prefab elementen meegenomen. En dan hoeft ter plekke alleen nog gemonteerd en afgebouwd te worden.

De voorbereiding vond vrijwel volledig plaats met behulp van BIM. Het door Waal gehanteerde 2D – 3D – 2D principe heeft zijn vruchten afgeworpen. Het gezamenlijk goedkeuren en vaststellen van uitgangspunten in 2D levert veel tijdwinst op voor de opzet van het 3D model. De eindonderdelen van de installaties in de woningen (denk aan positie wcd/keuken/lichtpunten/MV-mondjes) werden dus al in een vroeg stadium vastgesteld met de opdrachtgever. De verwachte eindkwaliteit was daarmee duidelijk!

Tijdens de montage van het prefab casco wordt het prefab installatiemateriaal per bouwlaag meegeopperd. Al het materiaal is van te voren tot in detail uitgedacht en passend geleverd. Het prefab materiaal voor de installaties in de woningen wordt gelijk met de bouwlagen op de betreffende verdieping gezet. Na montage door de vaklieden wordt de prefab cascovloer met een vullaag bedekt. Het plaatsen van de binnenwanden moet daarop wachten, dus voor levering daarvan is (helaas) een oppersteiger nodig. Alle andere materialen voor de afbouw worden via de liftschacht naar boven gebracht. Buiten gaat het steiger voor het casco uit en dekt het tevens de veiligheid en voorzieningen voor gevelsluiting. Zodra de bovenste bouwlaag klaar is, wordt zowel buiten als binnen van boven naar beneden gewerkt. ‘Want dan hoef je niet meer door je schone werk heen.’ Steven Warrrens, projectleider: “Het aantal transportbewegingen naar en op de bouw is meer dan gehalveerd: denk alleen al aan bekisting, veiligheidsvoorzieningen, beton, wapening en installaties. Elke ploeg heeft een aparte laad- en loszone, dus alles oogt en is geordend.” Het metselwerk op het project aan de Leyweg vindt op traditionele wijze plaats: dat was een wens van de opdrachtgever. Maar ook dat gebeurt van boven naar beneden.

De investering voor deze kwalitatief hoogwaardige en prettige werkwijze? Een gedegen voorbereiding, zwaarder transport en natuurlijk aandacht voor het team. De sfeer in het team is goed als iedereen het gevoel heeft dat goed is uitgedacht wat er moet gebeuren en dat continu in de gaten gehouden wordt. Dankzij frequent overleg weten mensen wat van hen verwacht wordt, kunnen zij hun vak efficiënt uitoefenen, ervaren de vaklieden minder stress en meer lol en gaan ze met een voldaan gevoel naar huis.

Steven en zijn team vertellen u graag over hun ervaringen, op zoek naar nieuwe kansen!

180515-Leyweg-voordenken-nadenken-3.jpg
180515-Leyweg-voordenken-nadenken-2.jpg
180515-Leyweg-voordenken-nadenken-1.jpg
180515-Leyweg-voordenken-nadenken-3.jpg
180515-Leyweg-voordenken-nadenken-2.jpg
180515-Leyweg-voordenken-nadenken-1.jpg