Topjaar Waal door focus op klantwaarde

17 april 2012

Het jaar 2011 is, geheel tegen alle markttendensen in, één van de meest succesvolle jaren in het bestaan van Waal. De strategie van het bedrijf heeft zich bewezen en de organisatorische innovaties van de afgelopen jaren geven nu duidelijk een voorsprong. Wederom stegen de omzet en brutowinst in 2011 substantieel. De omzet groeide met 24% naar 115,4 miljoen euro en de brutowinst kwam 34% hoger uit op 13,2 miljoen euro.

Het jaar 2011 is, geheel tegen alle markttendensen in, één van de meest succesvolle jaren in het bestaan van Waal. De strategie van het bedrijf heeft zich bewezen en de organisatorische innovaties van de afgelopen jaren geven nu duidelijk een voorsprong. Wederom stegen de omzet en brutowinst in 2011 substantieel. De omzet groeide met 24% naar 115,4 miljoen euro en de brutowinst kwam 34% hoger uit op 13,2 miljoen euro.

Waal heeft in 2011 de FD Gouden Gazelle gewonnen en is de snelstgroeiende grote onderneming van Zuid Holland als gevolg van een groei van 3 jaar achtereen met meer dan 20% per jaar. Ook ontving het bedrijf een nominatie voor Business Improvement Manager 2011 van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement en KIWA. Daarbij typeerde juryvoorzitter Ed Nijpels Waal als koploper in het bestrijden van faalkosten. Ondanks de mooie resultaten en de outperformance ten opzichte van concurrenten past geen genoegzaamheid. Waal heeft de afgelopen jaren goed weten te anticiperen, maar duidelijk is dat het speelveld definitief is veranderd, dynamisch zal blijven en dat er nog heel veel moet veranderen. In alle marktsegmenten is nog steeds sprake van een forse vraaguitval, wat ook van Waal vraagt om continu strategisch en daadkrachtig handelen. De markt is een gegeven, dus komt het aan op ondernemerschap.

Continu alert zijn, innoveren en verbeteren is vereist met als leidend principe het bouwen van een propositie die appelleert aan de beleving van de klant. Dit geldt niet alleen op organisatieniveau, maar ook op het niveau van ketens, en in dialoog en co-creatie met eindgebruikers. In 2011 heeft Waal daartoe leefiD geïntroduceerd. Om maatwerk en klantwaarde te leveren, is het belangrijk het proces en het product duurzaam te innoveren. Daarvoor is lange termijn samenwerking nodig met opdrachtgevers en excellente maakpartners die gelijke drijfveren hebben. Waal wil doorbraken realiseren en heeft in dit kader de ambitie om leidend te zijn in keteninnovatie. Daarbij past een samenwerkingsattitude en een meer dienstverlenende rol waarbij bouwen middel wordt in plaats van doel op zich. Samen met ketenpartners slecht Waal de vechtcultuur in de keten en wordt open, transparant en op gelijkwaardige basis gewerkt. Zo realiseert het bedrijf maatwerk in woonbeleving, waardevolle vastgoedbeleggingen en vitale en leefbare wijken en buurten. Waal ziet een nieuwe horizon!

Noot voor de pers:

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar bijgevoegd PDF-document.

Voor vragen naar aanleiding van dit bericht of voor het maken van een afspraak voor een interview met de directie kunt u contact opnemen met Janneke Alblas, telefoon 010-248 28 30.

PDF-document